Hästens miljö

Lufthygien

God lufthygien viktig för hälsan

Det är viktigt att luften i stallet hålls fri från olika föroreningar. I annat fall kan hästen få skador i luftvägarna och därmed nedsatt prestationsförmåga.

I en stallmiljö finns olika typer av föroreningar. Det är damm från foder och strö samt skötsel av hästar. Även gaser från gödsel i hästarnas boxar finns i stallmiljön.

Dammet innehåller ofta mikroorganismer (bakterier, svampar, sporer med mera) som kan orsaka både infektioner och allergiska reaktioner.

Osynligt damm farligast

Det minsta dammet, som inte syns, är farligast. Det följer med inandningsluften ned i lungorna där det orsakar infektioner och allergiska reaktioner. Det kan finnas höga halter av damm i stallet utan att vi märker det, vilket är mycket förrädiskt.

damm i stallmiljöer

Det är svårt att undvika damm i stallmiljöer. Vissa föroreningar syns tydligt, andra inte alls. God luftvolym och bra skötselrutiner är viktigt för att minska halterna. Foto: Carin Wrange

Bland gödselgaserna är det främst ammoniak som förekommer. Ammoniaken ger upphov till irritation i andningsvägarna och försvårar reningen av hästens luftvägar. Luftföroreningar i stallet kan också vara små vätskedroppar som bland annat kan innehålla virus.

Ventilation behövs

I hästens lungor finns det mekanismer som tar hand om och transporterar upp inandade partiklar men dessa mekanismer är inte gjorda för att klara av den enorma belastning som dålig stalluft innebär.
I stalluften kan det finnas upp till flera tusen gånger så mycket luftburna bakterier och mögelsvampar som ute.

Om en häst i stallet blir förkyld är det viktigt att ventilera extra mycket för att inte hästen ska få bestående problem.  De allra flesta hästar som lider av kronisk hosta har fått det genom att vistas i en dålig stallmiljö.

Det går att minska föroreningarna i stalluften genom en rad åtgärder:

  • Foder och strö av hygienisk toppkvalitet
  • Torra och rena ströbäddar i boxarna
  • Rensa bort andra källor till föroreningar i stalluften
  • Undvik att ha hästarna inne när det sopas, mockas och ströas.
  • Ha tillräckligt god ventilation (genom att ha mekanisk ventilation eller öppna fönster och dörrar)

 

Forskning om hur stallmiljön påverkar häst och människa

Bra foder och skötselrutiner viktigt

Att upprätthålla god lufthygien betyder att luften hålls fri från föroreningar. Höga halter av luftföroreningar i den luft som hästen andas medför skador i luftvägarna och nedsatt prestationsförmåga.

Då många hästar används inom sporten och förväntas utföra fysiska topprestationer är det viktigt att de kan andas perfekt. Hästarna blir ofta tillräckligt gamla för att långsamma förändringar ska hinna bli kliniskt synbara.

Utomhus finns idag alla möjliga föroreningar men det är trots allt inte mer än vad hästarna klarar av. Inne i ett dåligt ventilerat stall är däremot luften kraftigt förorenad av damm och gödselgaser.

Halten koldioxid ger besked om kvalitet

När man vill mäta luftens kvalitet är det oftast halten koldioxid som mäts. Koldioxid är en bra indikator på hur väl en lokal ventileras och det finns regler enligt djurskyddsbestämmelserna hur hög halten koldioxid respektive luftfuktigheten får vara.

Det minsta dammet, det som inte syns, är det farligaste. Det följer med inandningsluften ned i lungorna där det orsakar infektioner och allergiska reaktioner. Det är mycket förrädiskt, för det kan finnas höga halter av damm i stalluften utan att vi märker det. Man kan se luftburna partiklar som är så små som 50 µm (1 µm =0.001 mm) men de som orsakar problem i lungorna har storleksordningen 5 µm eller mindre. Stalluften kan kännas frisk och ren men ändå vara kraftigt förorenad.

Bra rutiner behövs för att minska föroreningar

Luftföroreningar måste angripas på flera sätt om hygienen i stallet ska bli bra. En första åtgärd är att minska frisättningen. Det innebär bland annat att man alltid ska använda foder och strö av hög och dammfri kvalitet. Inte ens ett effektivt ventilationssystem kan ta bort de nackdelar som dammigt foder eller strö medför.

En annan viktig åtgärd är hur stallet sköts. Mockning, påfyllning av strö och hantering av foder, samt sopning bör helst ske när hästarna är utomhus.

Det är också viktigt att stallet har högt i tak, breda gångar och relativt stora boxar till hästarna. I ligghallar och öppna stall är det i regel inga problem att få till en bra luftväxling. I täta stallbyggnader där man vill ha en högre värme är det betydligt svårare att få en bra luftväxling.

Hästar reagerar olika

Det är svårt att sätta gränsvärden för högsta acceptabla halt av luftburna partiklar. Vilken mängd partiklar som gör hästen sjuk eller nedsatt beror på många samverkande faktorer. Det beror bland annat på vilken typ av partiklar det handlar om och hur känslig hästen är.

De allra flesta hästar som lider av kronisk hosta har fått det genom att vistas i för dålig stalluft. En häst som har haft långvariga problem med hosta har ofta utvecklat en allergi mot olika mikroorganismer i stalluften.

För en sådan häst räcker det sällan med att byta till en bättre stallmiljö då den reagerar på mycket små mängder damm. En kronisk hosthäst behöver gå ute dygnet runt, året runt för att hålla sig frisk. Ibland kan allergin läka ut helt om hästen får gå ute dygnet runt under lång tid.

Även människor mår dåligt av att vistas i dammiga stallmiljöer. De som arbetar med hästar kan utveckla kroniska luftrörsinflammationer.

Läs mer om forskning kring hur stallmiljön påverkar häst och människa

Stallmiljön påverkar häst och människa

Olika forskningsprojekt vid SLU och Uppsala universitet har studerat hur stallmiljöer påverkar häst och människa.

Hur påverkar inhalerbara partiklar i stallmiljön uppkomsten av luftvägsinflammationer hos människor och hästar? Ansvarig forskare: Lena Elfman, Uppsala universitet

Inflammationsmarkörer i bronkiella biopsier hos hästar med kronisk bronkiolit. Ansvarig forskare: John Pringle, SLU