Forskning: Luftrörsinflammation hos häst

Hästar som står  på  stall  kan drabbas av icke-infektiösa och återkommande luftvägsinflammationer som har många likheter med astma hos människor.

Drabbade hästar behöver ofta ha speciell skötsel i form av foder och strö som inte dammar. De kan också ha akuta episoder när man måste behandla dem med läkemedel mot andningssvårigheter. Dessutom betyder det ofta att man inte kan tävla med hästen. Luftrörsinflammation är en sjukdom som ofta förvärras med tiden och kan bli svår om man inte vidtar åtgärder för att hålla nere inflammationen.

För att kunna konstatera om det är en luftvägsinflammation görs ett så kallat lungsköljprov. Ett sådant prov ger dock inte hela bilden av hur inflammerade hästens luftvägar är och kan heller inte användas för att ge någon prognos för framtiden. En frisk häst som stått i en dammig miljö kan få ett liknande provsvar som en häst med RAO (recurrent airway obstruction”), men hos den hästen är detta ofta snabbt övergående.

Biopsi möjlig väg för diagnos?

Luftrörsinflammation hos häst har stora likhet vid astma hos människor. På humansidan används ofta biopsi, där man tar små bitar av slemhinnan i luftrören för att ställa diagnos. När de analyseras kan de ge en mer klar bild av inflammationen och utifrån vilken man också kan ge en prognos. Kan det vara en metod att använda för hästar med luftrörsinflammation också?

Det har ett forskningsprojekt vid SLU undersökt. Det inkluderade 21 hästar, alla med luftvägsinflammation, så kallad RAO (recurrent airway obstruction). Målsättningen var att undersöka om det går att använda bronkialbiopsier som ett diagnostiskt verktyg och som ett komplement till cellanalyser av lungsköljprov – även på häst.

Dammig stallmiljö kan ge hästar astma

Hästar med luftvägsinflammation kräver ofta behandlingar för att inte succesivt försämras. Här undersöks luftvägarna på en häst inne på veterinärklinik. Foto: Carin Wrange

Forskningsprojektets gång

Celler i luftvägarna producerar olika inflammatoriska substanser (cytokiner) och en metod för att analysera uttrycket från generna för dessa substanser har använts (realtids-PCR av mRNA). Man kan också kalla dessa substanser för inflammationsmarkörer som går att använda för att mäta graden av inflammation.

Flera av de metoder som användes  har tidigare inte använts i Sverige och vissa var inte anpassade för att analysera prover från hästar. En stor del av arbetet var därför att anpassa och utveckla metoder samt att utvärdera dem.

Resultatet: Ny kunskap om luftvägsinflammationer

Efter metodutvecklingen fick forskarna fram ny information som är användbar för kliniska ändamål och som har ökat förståelsen för de bakomliggande mekanismerna till RAO. Kliniskt har de visat, i kontrast till tidigare studier, att hästar med höga halter av eosinofiler (inflammatoriska celler) i BAL inte nödvändigtvis har en svår astmaliknande inflammation utan kan bli friska utan behandling.

Resultat av mer forskningsanknuten karaktär visar att bronkialbiopsier ger en mer komplett bild av RAO och att genen för en inflammationsmarkör (IL-6) uttrycks i högre grad under stallperioden på vintern även hos hästar utan RAO.

IL-6 skulle därför kunna fungera som en markör hos friska hästar för att studera och kanske förbättra luftkvaliteten i stallar.

Läs mer: