Hästens miljö

Stallbyggnaden

Stallbyggnaden

Att hålla hästar på stall är praktiskt på många sätt, framför allt för oss människor. Det är lättare att sköta och utfodra hästarna i ett stall än i mer extensiva system.

häst-i-stallbyggnad

Det är praktiskt att kunna binda upp hästen när man ger den sin dagliga skötsel. Foto: Carin Wrange

Samtidigt är det viktigt att stallmiljön vi erbjuder hästarna håller hög kvalitet både vad gäller storlek på boxar, ventilation, belysning, tillgång på vatten med mera.

Hur inredningen i ett stall ska se ut är noga reglerat vad gäller boxmått, takhöjd, avstånd mellan galler, bredd på stallgång med mera. Jordbruksverket har detaljerad information om allt som gäller stallbyggnation.

häst-i-hage-som-bor-i-stallbyggnad

Hästar ska varje dag få tillfälle att röra sig i hage. Foto: Carin Wrange

Hagvistelse viktigt för hästar

Självklart ska hästarna varje dag få vistas utomhus i hagar, helst tillsammans med andra hästar. Även hagens storlek är reglerat i lagen. Varje häst ska kunna röra sig i såväl skritt, trav som galopp när de vistas i hagen. Den häst som går ensam i hage ska kunna se andra hästar omkring sig.

häst-med-vattenkopp-i-hage-som-annars-bor-i-stallbyggnad

Vattenkoppar i hagen ökar hästens välfärd. Foto: Carin Wrange

Hästen skyddas av lagar, förordningar och föreskrifter som tydligt reglerar bland annat den stallmiljö de får vistas i.

Bland annat ska de erbjudas foder, vatten och strö av bra kvalitet. Läs mer om stallmiljö för hästar HÄR

Källa: Jordbruksverket, uppdaterad 2018-01-02