Hästens miljö

Stallbyggnaden

Stallbyggnaden

Att hålla hästar på stall är praktiskt på många sätt, framför allt för oss människor. Det är lättare att sköta och utfodra hästarna i ett stall än i mer extensiva system.

häst-i-stallbyggnad

Det är praktiskt att kunna binda upp hästen när man ger den sin dagliga skötsel. Foto: Carin Wrange

Samtidigt är det viktigt att stallmiljön vi erbjuder hästarna håller hög kvalitet både vad gäller storlek på boxar, ventilation, belysning, tillgång på vatten med mera. Hur inredningen i ett stall ska se ut är noga reglerat vad gäller boxmått, takhöjd, avstånd mellan galler, bredd på stallgång med mera.
För dig som planerar att bygga om eller bygga nytt är det viktigt att i förväg ta reda på vad som rekommenderas. Det handlar ytterst om att miljön ska vara lättskött och säker för såväl häst som människa. Jordbruksverket har detaljerad information om allt som gäller stallbyggnation.

Stallmiljö för hästar

Mått i stall och byggnader för hästar

Förprövning innan du ska bygga för hästar

Bra att veta om mindre häststallar

Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästhållning

box-i-stall-sollentuna-foto-carin-wrange

Det finns många regler att hålla reda på när man bygger om eller bygger nytt stall. Foto: Carin Wrange

ligghall-grupp-hasthallning-fotocarinwrange

Vid grupphållning av häst finns krav på ligghallar. Hur stor yta som krävs finns angivet under rubriken Mått i stall och byggnader för hästar på Jordbruksverkets hemsida. Foto: Carin Wrange

häst-i-hage-som-bor-i-stallbyggnad

Hästar ska varje dag få tillfälle att röra sig i hage. Hagen ska vara så stor att hästarna kan springa i alla gångarter. Foto: Carin Wrange

Hagvistelse viktigt för hästar

Självklart ska hästarna varje dag få vistas utomhus i hagar, helst tillsammans med andra hästar. Även hagens storlek är reglerat i lagen. Varje häst ska kunna röra sig i såväl skritt, trav som galopp när de vistas i hagen. Den häst som går ensam i hage ska kunna se andra hästar omkring sig.

Det är viktigt att underlaget i hagen klarar tramp från hästhovar. Det är skillnad mellan rasthagar och beteshagar. Rasthagar används främst under perioder när hästarna står på stall och är i regel betydligt mindre än beteshagar. Om det finns utrymme bör ändå rasthagen vara upp till 0.5 hektar per häst för att erbjuda möjlighet till rörelse och födosök.
När hästen hålls i beteshage över hela dygnet ska ytan vara minst 0.5-1.0 hektar per häst för att hästen ska kunna leva på det gräs som växer i hagen. När det gäller sommarbetet skiljer det sig mellan naturbetesmarker och beten på åkermark. Läs mer om beteshagen.

häst-med-vattenkopp-i-hage-som-annars-bor-i-stallbyggnad

Vattenkoppar i hagen ökar hästens välfärd och minskar risken för olika sjukdomar. Foto: Carin Wrange

Hästen skyddas av lagar, förordningar och föreskrifter som tydligt reglerar bland annat den stallmiljö de får vistas i. Bland annat ska de erbjudas foder, vatten och strö av bra kvalitet. Läs mer om stallmiljö för hästar på Jordbruksverkets hemsida.

Källa: Jordbruksverket samt skriften Att bygga häststall – en idéhandbok av Michael Ventorp och Per Michanek,  2020-04-08