Hästens miljö

Efter sommarbetet

Efter sommarens bete

För många hästar har sommaren inneburit en betesperiod med möjlighet till återhämtning och uppbyggnad. Precis som vi människor har litet svårt att anpassa oss till vardagens krav efter semestern kan hästarna råka ut för omställningsproblem vid övergången från betesperiod till stallvistelse.

Det är viktigt att man utformar övergången på rätt sätt och att utnyttja detta tillfälle för att förbereda hästen inför den kommande säsongens krav. Samtidigt måste stallet göras i ordning och foderinköpen planeras.

stallrengoring(2)(1)(1)_650

Under betesperioden är det ett bra tillfälle att göra rent hela stallet. Foto: Ulrika Pernler

Gör rent i stallet

Stallperioden måste förberedas på olika sätt. Det sommartomma stallet bör rengöras. Utöver en grundlig utmockning skall inredning, väggar, tak och golv rengöras ordentligt.
Enklast sker detta med högtrycksspruta och lämpligt rengöringsmedel. Lyft ur och tvätta fönstren samtidigt som stallet torkar. Loge och övriga foderförråd städas av och foderrester körs ut.
Kontrollera och rengör också vattenkoppar, krubbor, belysning samt till- och frånluftskanaler.

Foder för höst, vinter och vår

Inköp av foder och strö är en viktig del av förberedelserna för stallperioden. Om detta kan mycket sägas, men kom ihåg att kvalitet lönar sig i längden, både ur prestations- och hälsosynpunkt. Bäst är naturligtvis att köpa större partier av god näringsmässig och hygienisk kvalitet, egenskaper som tillförlitligt kan kontrolleras endast av ett fodermedelslaboratorium.

Tag för vana att alltid låta undersöka foder före inköp. En del foderleverantörer sänder med analysbevis för de foderpartier som levereras. Om det inte finns någon utförd analys av fodret kan du själv skicka till analys. Hur man gör beskrivs HÄR.

IMG_1935(3)_520

Hästens foder skördas i regel under början av sommaren. För att få reda på fodrets kvalitet tas med fördel ett prov ute i fält. Foto: Carin Wrange

Granska och tolka analysresultatet så att du vet att du får ett bra foder och använd sedan uppgifterna för beräkning av foderstaterna. På HästSverige finns ett kostnadsfritt foderstatsprogram där du kan lägga in olika värden (protein, energi, torrsubstans, kalcium, fosfor med mera) och få besked om vilka mängder foder du bör ge just din häst.

Från bete till stall

Övergången från bete till stall kan se väldigt olika ut. En del hästar får ställa sig på en transport och resa hem från sommarvistet, andra flyttar bara in i stallet nattetid. För många hästar innebär emellertid hösten att många saker sker samtidigt – miljöbyte, nytt foder och igångsättning i träning och arbete. Då gäller det att förändringarna görs så lite påfrestande och stressande sätt som möjligt. Detta gäller inte minst utfodringen, där en plötslig och snabb övergång från bete till stallutfodring kan ge rubbningar i fodersmältningen. Läs mer om hur hästen bör fodras när den kommer från bete i foderskolans avsnitt om detta.

I senare delen av augusti är betet ofta mindre rikligt och har lägre näringsvärde. Inför installningen är det då lämpligt att komplettera med hö och eventuellt kraftfoder. Övergången bör ske successivt under en till två veckor för att hästens tarmflora skall hinna anpassa sig till stallfoderstaten. På sommarbetet har hästarna ofta gått oskodda och det är bra om man kan få verkning och skoning utförd innan hästarna sätts i arbete igen. En bråd tid för hovslagarna, så var ute i god tid.

Avmaskning, vaccination och tandkontroll

Nu är det också dags att göra en del förebyggande åtgärder. I samband med byte av hage från sommar- till vinterhage kan det vara aktuellt att ta ett träckprov och eventuellt avmaska hästen (läs mer om träckprover och avmaskning HÄR). Under hösten kommer hästar från olika håll i kontakt med varandra, vid träning och tävling, men också genom att nya djur flyttar in i stallet.

Smittor sprids lätt, inte minst övre luftvägsinfektioner. Det är därför ett bra tillfälle att bättra på vaccinationsskyddet mot hästinfluensa. Kom ihåg att denna vaccination är obligatorisk bland annat för hästar som tävlar under Ridsportförbundets reglemente!

Om man inte gjort det före betessläppet är det nu lämpligt att få hjälp med en tandkontroll. Alla hästars tänder bör kontrolleras regelbundet. Hur ofta det behöver göras beror på den enskilda hästen men en grundregel är ungefär en gång per år. Tänk på att mjölktänder fälls ända upp till drygt fyra års ålder.

Igång med träning och träning

Efter en längre betesvistelse är det viktigt att ge hästen en ”igångsättningsperiod”, då kraven på prestation gradvis ökar. Hästen skall få en chans att träna upp sig igen.

För vuxna vältränade hästar kan denna period hållas relativt kort, inom tre till fyra veckor kan de vara i fullt arbete igen. Yngre hästar förlorar mer om de ställs av helt under sommaren. Dessutom skall den yngre hästen utbildas vidare och stegringstakten får därför utformas individuellt efter hur hästen svarar. Det gäller naturligtvis alla hästar, så var alltid uppmärksam på hästens reaktioner när den sätts igång efter sommarvilan.