Hästens miljö

Utfodring utomhus

Utfodring av häst utomhus

Hästar har behov av att äta många timmar under dygnet. En häst som går på bete ägnar cirka 18 timmar åt födosök. Häst som står på stall och går i hage dagtid kan av naturliga skäl inte äta under lika många timmar, särskilt inte under vinterperioden.

För att undvika att det blir alltför långa uppehåll mellan utfodringarna, är det många hästägare som väljer att ge hästen grovfoder ute i hagen. Det positiva är då att hästen blir sysselsatt och får bättre möjlighet att hålla sig varm under timmarna utomhus. Det negativa är att fodret riskerar att trampas ner i lera eller sand om storleken på hagen är relativt begränsad.

Hästen bör inte få mer foder ute än vad den äter upp under dagen. Kvarlämnat eller nedtrampat foder måste tas bort, helst dagligen. Foder som trampas ner i lerig mark blir snabbt en riktig härd av bakterier och svampar som kan göra hästen sjuk om den får i sig det nedtrampade fodret.

foderhack-aby(1)(1)_400

Exempel på foderhäck som passar för 4-5 hästar. Foto: Carin Wrange

Hästen bör inte få mer foder ute än vad den äter upp under dagen. Kvarlämnat eller nedtrampat foder måste tas bort, helst dagligen. Foder som trampas ner i lerig mark blir snabbt en riktig härd av bakterier och svampar som kan göra hästen sjuk om den får i sig det nedtrampade fodret.

Genom att använda en foderhäck minskar risken för nedtrampat foder på marken. Det optimala är om foderhäcken placeras på en yta som är hårdgjord. I annat fall bör foderhäcken regelbundet flyttas.

vattenkopp vinterrutstad(1)_200

Eluppvärmd vattenkopp ger vatten året runt i hagen. Foto: Carin Wrange

Kom ihåg att även bjuda hästen vatten i hagen när den utfodras med grovfoder. Just konsumtion av grovfoder ökar hästens behov av vatten. För att kontinuerligt kunna erbjuda vatten till hästar i hagar behövs det någon form av eluppvärmning under den kalla årstiden. På marknaden finns idag isolerade plastkärl med elanslutning som kan placeras i hagen. Nackdelen är att man kontinuerligt måste bära ut vatten till dessa kärl. Det mest arbetsbesparande är att installera en eluppvärmd vattenkopp som förhindrar att vattnet fryser i själva ventilen och skålen. Kopparna kan ha både flottörventil men även tunga. Sådana vattenkoppar fungerar även vid stark kyla under förutsättning att de är installerade på rätt sätt.

Fördjupa din kunskap om utfodring av hästar utomhus och olika typer av foderhäckar under Veta Mer och Veta Mest-flikarna. Läs Jenny Johanssons examensarbete vid SLU från 2007 där hon jämfört olika foderhäckar för utfodring av hästar i lösdrift.

Läs även mer om hästens foderbehov under vintern.

Ett sätt att begränsa spill och nedtrampat foder vid utfodring av hästar i hagen är att använda foderhäckar. Foderhäckar finns i flera olika utföranden, men ökad kunskap om olika typer av foderhäckar som är lämpliga för hästar behövs.

underlag-i-hagar3(1)_600

En foderhäck minskar spill av grovfoder när det ges till hästar i hagen. Foto: Carin Wrange

Jenny Johansson studerade därför skaderisk, hästens möjlighet att äta tillräckligt mycket foder och att äta i en naturlig ställning, mängden foderspill och möjligheten att upprätthålla god hygien vid utfodringsplatsen för olika typer av foderhäckar i sitt examensarbete, Foderhäckar till hästar i lösdrift på SLU. Projektet finansierades av Djurskyddsmyndigheten.

2017-03-02

Vill du veta mest om utfodring av häst utomhus, klicka på länken nedan:

Foderhäckar till hästar i lösdrift. Examensarbete av J.Johansson, SLU, 2007. En litteraturstudie om hästens foderintag och ätbeteende, tekniker för utfodring, samt ett praktiskt försök.  Syftet med försöket var få en uppfattning om hur hästars ätbeteende, konsumtion och foderspill påverkades av utfodring i foderhäckar med tre olika utformningar. Obs! Filen är 11 Mb.