Hästens miljö

Torrsubstans i grovfoder

Torrsubstans i grovfoder

Det här med torrsubstanshalt – vad är det? Ts-halt är en förkortning för torrsubstanshalt. Ts-halten anger hur mycket vatten och hur mycket torr substans det finns i ett material.

Det är i den torra substansen näringen i fodret finns. Om ts-halten är 55 procent, så består fodret av 55 procent torr substans och 45 procent vatten.

Hö varierar inte så mycket i torrsubstanshalt, och måste hålla minst 84 procent ts för att vara lagringsstabilt och inte börja mögla.

Stor variation i inplastat foder

Ts-halten i inplastat vallfoder kan variera från ca 25 ända upp till över 70 procent. Ett lämpligt ts-intervall för inplastade balar är från cirka 45-65 procent, då har man bra förutsättningar för att kunna klara av att konservera fodret med bra hygienisk kvalitet.

Utanför detta intervall ökar risken för att olika typer av hygienproblem med fodret uppstår. Ibland kan ts-halten variera både mellan olika balar och ibland också inom samma bal. Det beror på att det fält fodret kommer ifrån också varierar – på vissa ställen är det mycket sol under förtorkningen och på andra ställen är det skugga. På vissa ställen är vallen också tätare, vilket ger tjockare strängar som torkar långsammare.

IMG_7058(1)(1)_670

När en inplastad bal öppnas för utfodring är det en fördel om den kan förvaras inomhus. Då kan varken nederbörd eller sol påverka hållbarheten. Foto: Carin Wrange

Mät själv ts-halten

Om man känner sig osäker på ts-halten i ensilaget, kan man enkelt bestämma ts-halten själv. Gör så här: ett prov tas ut från en bal på flera ställen i balen eller från flera strängar på fältet så att provet blir representativt.

Från detta prov vägs 50 g upp och torkas i mikrovågsugn (näst högsta effekten). Efter cirka 2 minuter tas provet ut och blandas om och vänds, och torkas sedan färdigt i 2-minutersomgångar, totalt cirka 10-12 minuter beroende på om provet är väldigt blött eller väldigt torrt.

Var försiktig och torka hellre i omgångar än för lång tid i taget. Var särskilt försiktig med torra och grova grödor – de kan lätt fatta eld!

Efter torkningen vägs provet igen, det väger då till exempel 29 g. Det är dessa 29 g som finns kvar efter att allt vatten torkats bort som utgör torrsubstansen; 29 g / 50 g = 0,58. För att få ts-halten i procent multipliceras svaret med 100: 0,58 x 100 = 58 procent. Torrsubstanshalten i provet är 58 procent.

Håll uppsikt under torkning i mikro

Var beredd på att det kommer att lukta lite gräs under torkningen, men det får inte lukta bränt, då har torrsubstans också börjat försvinna och ts-halten man räknar fram kommer att bli fel, och risken för brand är stor. Lämna aldrig ts-provet utan håll det under uppsikt under hela torkningen!