Sjukdomar & skador

Mun, mage & tarm

Mun, mage & tarm

Ett av de allra mest akuta och allvarligaste en häst kan råka ut är kolik. Ibland går det över av sig själv, men ibland är det så allvarligt att en akut bukoperation behövs för att kunna rädda hästens liv.

häst som äter grovfoder i lösdrift
Ett grovfoder i rätt mängd och av bra kvalitet  förebygger kolik hos häst. Foto: Carin Wrange

Det är viktigt att utfodra hästen med rätt foder och av god kvalitet för att förebygga kolik. Hagarna ska hållas så fria som möjligt från parasiter så att hästen inte smittas med en stor mängd maskägg när den går ute.

Hästar som går på bete och får i sig mycket gräs under många timmar per dygn får mer sällan kolik än hästar som står uppstallade och utfodras med kraftfoder och kanske får mat bara några gånger per dygn.

Byt foder succesivt

Foderbyten ska göras över flera dagar för att minska risken för kolik. Se till att hästen alltid har tillgång till friskt vatten att dricka.

Se till hästens mun noga

Hästens mun är känslig. Tänderna ska skötas och betslingen anpassas för att minska risken för skador i munnen. Ta för vana att varje vecka öppna hästens mun och kontrollera laner, tänder, tunga, gom och insidan av kinderna och mungiporna. Det ska inte finnas sår eller tryckskador, och hästen ska inte ömma vid beröring och tryck över lanerna. Låt en veterinär undersöka hästens mun regelbundet, till exempel en gång per år. En lista på särskilt utbildade hästodontologer kan du hitta här.

Instruktion för muninspektion (från Svensk Travsport)

Text: Gittan Gröndahl, SVA 2020-11-23

Klicka på länkarna för mer  information om sjukdomar i mun, mage och tarm:

Munhälsa

Sjukdomar i mage och tarm