Sjukdomar & skador

Mun, mage & tarm

Mun, mage & tarm

Ett av de allra mest akuta och allvarligaste en häst kan råka ut är kolik. Ibland går det över av sig själv, men ibland är det så allvarligt att en akut bukoperation behövs för att kunna rädda hästens liv.

hästar-äter-hö-i hagen
Ett grovfoder i rätt mängd och av bra kvalitet  förebygger kolik hos häst. Foto: Carin Wrange

Det är viktigt att utfodra hästen med rätt foder och av god kvalitet för att förebygga kolik. Hagarna ska hållas så fria som möjligt från parasiter så att hästen inte smittas med en stor mängd maskägg när den går ute.

Hästar som går på bete och får i sig mycket gräs under många timmar per dygn får mer sällan kolik än hästar som står uppstallade och utfodras med kraftfoder och kanske får mat bara några gånger per dygn.

Byt foder succesivt

Foderbyten ska göras över flera dagar för att minska risken för kolik. Se till att hästen alltid har tillgång till friskt vatten att dricka.

Munnen och tänderna ska också skötas och betslingen anpassas för att minska risken för skador i munnen. Ta för vana att regelbundet låta undersöka hästens mun av veterinär, en gång per år kan vara en bra rutin för de flesta.

Klicka på länkarna för mer läsning om sjukdomar i mun, mage och tarm: