Hästens miljö

Karenstider för utvärtes preparat

Karenstider för utvärtes preparat

Även liniment, muggsalvor, insektsmedel och liknande produkter kan påverka hästen. Därför har en del av dessa produkter också karenstid för tävling.

Innan man använder en salva eller någon annan produkt för utvärtes bruk på en tävlingshäst ska man kontrollera vad den innehåller.

Svensk Travsport har en lista över ett stort antal produkter där en bedömning har gjorts avseende dessas möjlighet att påverka ett dopningsprov och/eller bestämmelser om djurskydd.

Svensk Travsport bedömer ej preparatens eventuella effekt eller verkningsgrad. En produkt som inte finns med på listan är inte bedömd och kan alltså innehålla ämnen som kan påverka ett dopningsprov.

Länk till Svensk Travsport, se Karenstider för vissa utvärtes produkter.

Karenstider för vissa behandlingsmetoder och läkemedelsgrupper

Ibland använder man läkemedel eller andra produkter som inte har en fastställd karenstid för tävling. Till hjälp för att uppskatta en rimlig tid som man behöver vänta finns en översiktslista över läkemedelsgrupper och vissa andra ämnen eller metoder.

Det är ryttaren och i viss mån ägaren (ridhästar) respektive tränaren (trav- och galopphästar) som ansvarar för att en häst inte tävlar innan karenstiden gått ut.

Håll dig uppdaterad om vilka karenstider som gäller för olika preparat:

Karenstider för tävling, i lagstiftningen från Jordbruksverket, L17, särskilt sida 5.

Länk till Svensk Travsport, se Karenstider för vissa preparat/substanser och vissa särskilda åtgärder i rutan till höger).

Länk till Svenska Ridsportförbundet, karenstidslistor

Källa: Svensk Travsport, 2014-03-19