Hästens miljö

Inhysning av häst

Inhysning av häst

En häst som lever vilt är ständigt i rörelse medan den äter eller söker efter föda. Vilar gör den i korta pass tillsammans med andra hästar för att kunna uppmärksamma eventuella faror.

Att hålla en häst instängd i en box eller spilta under en stor del av dygnet skapar därför en konflikt med hästens grundläggande beteendebehov. Den begränsade möjligheten till rörelse och social kontakt med andra hästar kan skapa frustration och leda till stress och i värsta fall beteendestörningar.

stallmiljö-häst-stall-boxar

Stall med boxar där hästarna hålls skiljda åt men som även kan titta ut i stallgången. Foto: Carin Wrange

När hästar användes militärt samt på fältet eller i skogen många timmar per dag, var spiltan en vanlig form av inhysning. Det var praktiskt att kunna binda upp hästen, utfodra den och sköta om den i en spilta. För kortare tid behöver det inte alls vara något problem. Skötselspiltor är en säker och väl fungerande hållandeform under några timmar varje dag i samband med ridning och skötsel men är inte optimala för längre perioder eller för  hästens vila och sömn.

Boxar är idag den vanligaste formen för inhysning av hästar i Sverige. I boxen är hästen lösgående och har större möjligheter att styra sitt beteende än i spiltan där den är vänd åt samma håll hela tiden. Detta är viktigt eftersom hästen är ett flyktdjur som gärna vill kunna hålla uppsikt över vad som händer runt omkring och i närmiljön för att känna sig trygg.
Hästens möjligheter att se åt olika håll har visat sig ha stor inverkan på hästens välfärd.
Öppningsbara fönster ut och gallerfria delar mellan boxar och ut mot stallgången så hästen kan sticka ut huvudet och se sig omkring är viktiga inredningsdetaljer.

När man inte håller hästar tillsammans i grupp kan lukt, syn och hörselintryck bli ännu viktigare för att kompensera för brist på social kontakt. Om boxarna är tillräckligt stora behövs heller inte galler mellan hästarna.

En av fördelarna med att hålla hästen i egen box är möjligheten att få individuell kontroll på foder och vattenintag. Hästar äter gärna samtidigt när de hålls i grupp och det är nödvändigt att ha tillräcklig yta och mängd foder för att de inte ska börja konkurrera om maten.
I en stabil grupp bildas en rangordning eller undvikandeordning mellan hästarna som bibehålls genom att de lägre rankade hästarna undviker att utmana den ranghögre hästen. Detta system syftar till att minska risken för skador på hästarna.

Risken med att utfodra i grupp med begränsade fodermängder är att vissa hästar sällan eller aldrig får tillgång till fodret. Med fri tillgång undviker man detta problem men risken är då istället att några hästar äter mer än de behöver. Tillräckligt många utfodringsplatser med flera hästlängders avstånd emellan är ett annat sätt att lösa problemet.

 

hastfoder-foderbord-hast-hage

En väl tilltagen foderhäck ger hästarna i flocken ro att äta utan att någon blir bortkörd. Foto: Carin Wrange

Intresset för grupphållning av hästar ökar mer och mer, både av praktiska skäl och att man vill ge hästarna en bättre välfärd. Många gånger är en lösdrift lättare att sköta mekaniskt även om den kanske kräver viss markbearbetning. Att slippa passa tider för fodring samt ut- och insläpp samt lägga mycket tid på mockning varje dag lockar många som förutom sitt hästintresse även har heltidsjobb och familj.

häst-foderstation-aktiv-grupphållning

Utfodringsstation för kraftfoder och mineraler i en aktiv grupphästhållning. Foto: Carin Wrange

Det som är viktigt att tänka på när man håller hästar i grupp är att man håller gruppen stabil och har tillräckligt stora ytor för hästarna att röra sig på.

Hästar är olika väl tränade socialt beroende på hur deras uppväxt har sett ut. Risken för aggressiva beteenden och skador ökar om hagen är för liten och utfodringsplatserna för få. Många risker går dock att förebygga med stegvis introduktion av nya hästar och en väl designad inhägnad. Avfasade hörn minskar risken att bli inträngd. Träd och annan växtlighet kan fungera som barriärer och skydd för hästar att komma undan för varandra.

hästar-lösdrift-ligghall-inhysning

Hästar som hålls på lösdrift året runt ska ha ligghall för  att kunna söka skydd i. Foto: Carin Wrange

Alla inhysningssystem har sina för- och nackdelar när man förutom hästvälfärd även väger in praktiska och ekonomiska aspekter. Många kompromissar mellan box och grupphållning och har sina hästar i grupp i hage under dagen och i box på natten. Det är också vanligt att häst hålls ensam i sin hage även på dagen. Detta är inte optimalt ur hästvälfärdssynvinkel då man berövar hästen på viktig social kontakt.

Text: Hanna Sassner, forskare i tillämpad etologi, SLU och Izabella Granswed, leg. veterinär Mälaren Hästklinik

2019-05-03