Inbjudan: Seminarium om hästar på naturbetesmarker

Nationellt centrum för djurvälfärd (SCAW) inbjuder till ett seminarium om ”Hästar på naturbetesmarker – hästhållningens möjligheter för kombinerad restaurering av natur med djurvälfärds- och djurskyddsperspektiv.” Seminariet är gratis och öppet för anmälan. Välkommen du också!

häst-i-natur-på-betesmark-för-vård-och-välfärd

Hästar och naturvård – kan det kombineras så att det blir en vinst för samtliga parter?

En del av EU:s målsättning att vända klimat- och naturkrisen är att restaurera natur för att återuppbygga biologisk mångfald. Kan hästar ha en roll i det – ja kanske!

Kombination av ökad hästvälfärd och bättre naturvård

Betande hästar, liksom andra lantbruksdjur, skulle kunna användas för naturvård, vilket kan påverka hästvälfärden positivt jämfört med konventionell hästhållning. Flera  studier har på senare tid studerat hästar och deras välfärd på naturbete samt hur betning påverkar fauna och flora.

Under det här seminariet kommer forskare och myndighetspersoner att presentera, och tillsammans med deltagare diskutera, hästens betydelse som naturrestaurerare samt belysa djurvälfärd och svensk djurskyddslagstiftning. Vill du också vara med?

När, var och hur?

När: Torsdag 9 november kl. 10:00-17:o0 (sista anmälningdag 1/11)

Var: Campus Ultuna, ”Loftets hörsal” på Duhrevägen 8b i Uppsala (karta finns här)

Hur: Programmet finns att läsa på den här sidan

Anmälan: Vill du delta? Klicka här!

Semniariet hålls den 9 november kl.10-17 på Campus Ultuna i Loftets hörsal, Duhrevägen 8B, Uppsala.