Erica vill se fler lönsamma hästföretag

Erica Lindberg är chef för LRF Häst sedan sju år tillbaka. Att häst fick bli en egen verksamhetsgren inom Lantbrukarnas Riksförbund sågs som en självklarhet för de flesta.

Med över 360 000 hästar i landet utgör hästföretagandet och hästnäringen en stor och viktig del av de gröna näringarna.

Erica Lindberg

Erica Lindberg, LRF Häst, arbetar på bred front för en bättre hästnäring. Foto: Carin Wrange

Men gränslandet mellan hobbyverksamhet och ett lönsamt företagande har länge varit ett problem. Många hästföretagare är dåliga på att ta betalt för sin produkt, oavsett om det gäller försäljning av hästar, foder eller olika typer av tjänster. LRF Häst vill verka för att det skapas bättre förutsättningar för hästföretagare.

Det finns många viktiga frågor som behöver lyftas inom hästnäringen, och Erica Lindberg har via LRF Häst agerat inom en rad olika områden sedan starten. Till exempel alla regelverk kring hantering av häst, arbetsmiljö, försäljning av häst, hästpass, stallbyggnation, gödselhantering, med mera.

Läs mer om Erica Lindbergs arbete inom LRF Häst. Erica Lindberg är en av profilerna i HästSverige.

Text: Carin Wrange, redaktör HästSverige