Profiler i HästSverige

Stefan Johanson

Stefan Johanson

På nyårsnatten 2018 avled en av Hästsveriges mest drivande krafter, Stefan Johanson, endast 62 år gammal. Hans engagemang och stora hästkunskap byggde en god plattform för alla inom hästnäringen att jobba vidare från.

Möt Stefan Johanson som profil hos HästSverige. Texten publicerades i juni 2022.

Det är snart fyra år sedan en av hästnäringens stora profiler avled i en alltför tidig ålder. Stefan Johanson, VD för Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), satte hästen först i allt han gjorde. Oavsett om det var en travhäst, ridhäst, islandshäst, westernhäst eller galoppör.

Stefan Johansons arbete resulterade i stor betydelse för utvecklingen av hästnäringen i Sverige och många saknar den glada personen med enorm energi, och ett hjärta som slog för just hästar.

Stefan Johanson

Stefan Johanson ville få alla inom hästnäringen att dra åt samma håll. Foto: HNS

Hästen var alltid utgångspunkten i hans arbete. Han drevs av att få alla inom hästnäringen att dra åt samma håll, att se varandra i stället för att skapa vertikaler. Han visade att vi är bättre om vi jobbar ihop i stället för var för sig. Och han lyckades få de små föreningarna att känna sig sedda, där det annars kan vara lätt att drunkna i stora organisationer och de stora strukturerna.

– Stefan var trovärdig i allt han gjorde. Han representerade ingen typ av särintresse utan brann för uppgiften och det smittade av sig till andra, säger Remy Nilson, tidigare VD för ATG.

Alla vi på HNS är tacksamma för att vi gavs möjligheten att få jobba nära Stefan, det var en ynnest för oss personligen via allt som vi lärde oss i såväl sakfrågor som agerande.

Stefan insåg att kunskap, gammal såväl som ny, är avgörande för utvecklingen av god hästvälfärd och en sund djurhållning.

– Hans engagemang i Stiftelsen Hästforskning, och viljan att sätta sig in i forskningens och forskarnas villkor, är något som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), och övriga universitet och högskolor, är mycket tacksamma för, säger Göran Dalin, SLU, som hade förmånen att ha ett nära samarbete med Stefan under hans år på HNS.

En gemensam idé, som föddes i Hästsportens Hus, var tanken på att göra forskningsbaserad och kvalitetssäkrad kunskap tillgänglig för alla aktiva inom svensk hästhållning. Stefan var den drivande kraften bakom finansieringen och lyckades snabbt samla ett antal intressenter bakom idén.

– På hösten 2011 kunde vi lansera HästSverige.se som idag har närmare hundra tusen unika besökare varje månad. Allt inom ramen för ett nära samarbete mellan HNS, SLU, SVA och organisationer med vilja att stödja god hästhållning, berättar Göran Dalin.

Han framhåller Stefans saklighet, glädje, respekt och tillit men också hans sunda ifrågasättande.

– När tankarna och idéerna skenade i väg var det nyttigt att få Stefans avslutande frågor om effektmål och finansiering. Inte för att han ville torpedera projekten, utan för att han visste att framgång vilar i en sund affär.

Stefan Johanson

Stefan Johanson var den drivande kraften bakom finansieringen av kunskapssajten HästSverige. Foto: Anna Germarker/TR Bild

Drev riksanläggningarna framåt

Stefan var starkt engagerad i hur kunskap och utbildning är en viktig pusselbit för att skapa utveckling. Via uppdraget på HNS hade Stefan en övergripande roll för hästnäringens riksanläggningar, Flyinge, Ridskolan Strömsholm och Wången, och han drev outtröttligt på för att utveckla anläggningarna till värdefulla kunskapscenter för hela den svenska hästnäringen.

Riksanläggningarna bedriver idag utbildningar på olika nivåer och med olika omfattning; Gymnasium, folkhögskola, yrkeshögskola, branschanknutna kortkurser och den treåriga universitetsutbildningen Hippologprogrammet.

Stefan uppskattade att ofta vara närvarande på alla tre riksanläggningarna och vistades gärna i stallar såväl som i sammanträdesrum. Allt för att få en nära kontakt till såväl den vardagliga verksamheten som strategiska framtidsfrågor. Han kunde identifiera förtjänster och brister och kommunicerade på ett engagerat och närvarande sätt med alla han mötte, oavsett vilken utbildning eller vilka arbetsuppgifter personen hade. I diskussioner var han alltid rakt på sak, vilket ledde till en effektiv kommunikation, som i sin tur drev på att processer faktiskt genomfördes. Under hans år på HNS hade Anna-Lena Holgersson, föreståndare för Hippologenheten vid SLU, ett nära samarbetade med Stefan om hippologprogrammet.

– Stefan var mycket konstruktiv och god samverkan var alltid hans fokus. Det gällde alla frågor, från ekonomi och personal till studenter och deras utvärderingar. Det som jag särskilt minns är hans unika egenskap att vara mycket tydlig men aldrig låsa ett samtal. Även i frågor där det uppstod meningsskiljaktigheter fanns alltid dialogen kvar, säger hon.

Under sin sista tid färdigställdes den bok som Stefan var upphovsman till; ”Rätt spår-vägen till vinnarcirkeln”.

– Boken är en inspirationskälla och innehåller många värdefulla utgångspunkter för såväl teoretisk som praktisk kunskap, konstaterar Anna-Lena.

Han lyckades med konststycket att kopplade ihop de olika aktörerna inom hästnäringen och var en stark motor för att skapa en verklig arena för hela Hästsverige under tiden på HNS.

År 2012 började Karolina Lagerlund arbeta med Stefan på HNS. När han så hastigt och oväntat gick bort klev hon in i rollen som tillförordnad VD. Efter en rekryteringsprocess blev det ett permanent uppdrag och Karolina leder idag verksamheten.

– Alla vi på HNS är tacksamma för att vi gavs möjligheten att få jobba nära Stefan. Det var en ynnest för oss personligen, via allt som vi lärde oss i såväl sakfrågor som agerande, säger hon.

– Vi har nu de finaste förutsättningarna och en god plattform för att jobba med hästnäringens alla viktiga frågor. Tillsammans med alla andra i branschen bygger vi vidare på det Stefan skapade under sin tid. Vi formar och utvecklar verksamheten för framtidens behov.

Stefan Johanson

Stefan Johanson såg hur viktig hästen är för många människor i samhället. Foto: Anna Germarker/TR Bild

Insåg hästens betydelse mellan människa och djur

Många är de som vittnar om Stefans stora kompetents som ledare. Han kunde lyssna men också säga ifrån utan att lämna några taggar efter sig.

Hans genuina hästintresse, som fanns med honom sedan barnsben, innebar att han insåg hästens möjlighet att skapa kontakt dels mellan människor, dels mellan människa och djur. Men även som möjliggörare i olika sammanhang i samhället, både som fritidssysselsättning och terapiindivider.

Mats Denninger, tidigare ordförande för ATG och HNS, arbetade nära Stefan i många år:

– Jag tror att han älskade hästar som djur och som företeelse. Han lyckades med konststycket att kopplade ihop de olika aktörerna inom hästnäringen och var en stark motor för att skapa en verklig arena för hela hästsverige under HNS, säger han.

– När vi 2008 bägge var nya i våra roller i HNS, Stefan som VD och jag som ordförande, bestämde vi oss för att försöka skapa denna arena för hela hästsverige. Det blev Hästnäringens Representationsråd, HRR. 12 hästorganisationer, från de stora som Ridsportförbundet och Svensk Travsport till Westernryttare, Island och avelsorganisationerna. Det var ett viktigt strategiskt beslut, men det skulle också verkställas och fås att fungera. I det arbetet var Stefan oumbärlig och lysande. Andra hade försökt tidigare, men ingen annan lyckades med det utmanande projektet så som Stefan gjorde.

Stefan Johanson

Stefan Johanson hade förmågan att kunna kommunicera på ett engagerat sätt med alla han mötte. Foto: Lars Jakobsson/TR Bild

Hans Ljungkvist var ordförande i Åby Travsällskap i början av 90-talet och den som anställde Stefan som VD vid Åbytravet.

– Stefan kom in med en väldig energi och stor arbetskapacitet. Det var självklart för oss som intervjuade de sökande, att ”det är honom vi ska ha”, ungefär som i Tjuren Ferdinand på julafton, minns Hans Ljungkvist.

– Stefan hade en stark känsla för hästar och hästfolk och gjorde stora insatser för travet. Men jag tror att han betydde ännu mer för hästsverige. Bedriften att samla alla intressenter under samma paraply har haft stor betydelse. Det är en sak att rita upp dem i ett organisationsschema, men du ska få dem att gilla läget också. Det var han väldigt bra på.

Stefans förmåga att manövrera i den politiska terrängen, gjorde att han dessutom skapade ett väldigt stort förtroende hos politiker för hela hästnäringen. Respekten fick han genom att alltid vara saklig och ha väl underbyggda argument.

– Man behövde aldrig betvivla hans ärliga avsikter. Det är en stor förlust att han gick bort så tidigt. Han betydde mycket för hästsverige, säger Mats Denninger.

En gudabenådad nätverksmänniska

Pekka Olson satt i styrelsen för Stiftelsen Sveriges Hästforskning tillsammans med Stefan i ett tiotal år. Han tycker att det var en fröjd att jobba tillsammans med Stefan.

– Han var otroligt påläst och kunnig i sakfrågorna och han hade en känsla för hästsverige och hästorganisationer runt om i Europa, vilket var en stor tillgång i stiftelsens arbete, säger han.

Pekka minns honom också som väldigt lyhörd och en person som hade nära till skratt och glimten i ögat. En nätverksmänniska av gudabenådat snitt.

– Stefan kunde jobba både med seriösa arbeten så som häststiftelsen gjorde och samtidigt med sådan glädje.

Stefans förmåga att manövrera i den politiska terrängen, gjorde att han dessutom skapade ett väldigt stort förtroende hos politiker för hela hästnäringen.

Många vittnar även om Stefans förmåga att ta sig över gränserna. Stiftelsen Hästforsknings samarbete med Norge är ett sådant exempel.

– Han var aktiv i maktens korridorer och lyckades få till stånd en statlig medfinansiering till stiftelsen, lika stor som den privata hästnäringen lade in. Han var väldigt aktiv i samarbetet med Norge och lyckades hjälpa Norsk Rikstottos lantbruksnäring och Norskt Hästecenter att få till ett liknande upplägg, berättar Peter Kallings, som var forskningschef på HNS i många år.

Titti Jöngren satt i HNS styrelse när Stefan tillträdde som VD och minns Stefans drivande kraft när det gällde att modernisera HNS.

– Han plockade upp HNS från 1900-talet till 2000-talet och vi hade många diskussioner om vilken roll stiftelsen hade – vad finns HNS för, var finns näringen och hur samarbetar vi, var sådant vi pratade mycket om, säger hon.

– Hästnäringen hade förändrats och det gällde att förstå vilken roll HNS hade i detta och hur vi skulle se till att det inte blev dubbelarbete. Stefan och HNS var också involverade i bildandet av LRF Häst, berättar Titti Jöngren.

FAKTA

Stefan Johanson var häst- och travsporten trogen sedan barnsben. Karriären inleddes på Axevalla travbana, vidare till vd-posten på Åbytravet och senare Svenska Spel. Han var även styrelseordförande för Wången, ordförande i Stiftelsen Hästforskning, vice ordförande för Flyinge AB och Ridskolan Strömsholm. Stefan var ordförande i Travrondens moderbolag TR Media.

Den sista tio åren (2007-2018) var Stefan vd för Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS. År 2009 tog HNS initiativet till ett europeiskt hästnätverk (European Horse Network). Stefan ledde, som dess förste ordförande under sex år, detta till en väletablerad verksamhet som vunnit stor respekt i såväl EUs Brysselinstitutioner som i flera av Europas tunga hästländer. Stefan Johanson gick bort nyårsnatten 2018, 62 år gammal.

I samband med Stefans bortgång, och för att hedra hans minne, instiftade HNS och Stiftelsen Hästforskning tillsammans med familjen Stefan Johansons Minnesfond. Utmärkelserna via fonden ska riktas mot insatser inom hästsektorn, som på ett extraordinärt vis, i Stefans anda, skapat utveckling och samverkan som inneburit gott för häst och människa. Framför allt ska innovativa insatser, som stärkt hästen och hästens roll i samhället, uppmärksammas.

Text: Anne Adre-Isaksson.