Profiler i HästSverige

Erica Lindberg

Erica Lindberg

Erica Lindberg, chef för LRF Häst, har ständigt många bollar i luften och är ofta på resande fot mellan olika möten i Sverige och utomlands.

Det finns många och viktiga frågor som behöver  drivas för att skapa en mer livskraftig hästnäring, och LRF Häst är en viktig spelare då det gäller frågor kopplat till hästföretagande.

Möt chefen för LRF Häst, Erica Lindberg, som profil hos HästSverige. Texten publicerades i april 2016. Senast redigerad 2020-12-28.

Erica Lindberg

Erica Lindberg har som chef för LRF Häst många hästrelaterade frågor att hantera.

Det är snart sju år sedan hon tillträdde tjänsten som chef för LRF Häst, en av numera åtta branschorganisationer inom Lantbrukarnas Riksförbund. Att häst fick bli en egen verksamhetsgren sågs som en självklarhet för de flesta. Med över 360 000 hästar i landet utgör hästföretagandet och hästnäringen en stor och viktig del av de så kallat ”gröna näringarna”.

Men gränslandet mellan hobbyverksamhet och ett lönsamt företagande har länge varit ett problem. Många hästföretagare är dåliga på att ta betalt för sin produkt, oavsett om det gäller försäljning av hästar, foder eller olika typer av tjänster. LRF Häst vill verka för att det skapas bättre förutsättningar för hästföretagare. På hemsidan nämns lönsamhet, attityd och förenklat hästföretagande som fokus för den nya verksamhetsgrenen.

– Om det ska vara möjligt att producera bra svenska hästar för sport och hobby krävs att det finns hästföretagare med bra lönsamhet och konkurrenskraft, säger Erica.

Många viktiga frågor inom hästnäringen

Det finns många viktiga frågor som behöver lyftas inom hästnäringen, och LRF Häst har agerat inom en rad olika områden sedan starten. Till exempel alla regelverk kring hantering av häst, arbetsmiljö, försäljning av häst, hästpass, stallbyggnation, gödselhantering, med mera.

– Jag har en tät och bra kontakt med många LRF-medlemmar som är hästföretagare. Det finns ett antal regler som väcker upprörda känslor, just nu får jag många frågor om vad som gäller kring bygglov för ekonomibyggnader för häst, då det hanteras väldigt olika i olika kommuner. Dessutom har PBL-domen från 2019 i Mark- och Miljööverdomstolen inte resulterat i den tillämpning vi hade hoppats på. Det pågår just nu en statlig utredning kring Plan- och bygglagen som vi kommer att följa noga.

– Jag får också just nu många frågor om det ställningstagande som Skatteverket nyligen signalerat att de planerar att börja tillämpa gällande moms i hästverksamheter. Här kommer vi att träffa företrädare för Skatteverket snarast för att framföra hästföretagarnas behov och situation.

Hästens betydelse inom jordbrukspolitiken

Till Ericas arbetsuppgifter hör att vara insatt i hur hästen betraktas inom jordbrukspolitiken såväl i Sverige som inom EU. Eftersom hon tidigare arbetade med frågor som gällde andra djurslag inom lantbrukssektorn är hon väl insatt i hur man ser på häst jämfört andra djurslag som till exempel ko eller gris.

– Egentligen har jag ett likartat uppdrag idag som jag tidigare hade för andra djurslag inom lantbruksnäringen under många år. Skillnaden är att jag har bytt djurslag, nu handlar det bara om häst.

Många hästföretagare är dåliga på att ta betalt för sin produkt

Ett mycket tydligt uppdrag för Erica är att få igång företagsutvecklingen inom hästsektorn, från hobbynivå till livskraftiga företag som håller kvalitet. Hon ska också verka för att fler hästföretagare vill bli medlemmar i LRF Häst, och därmed gå in i en organisation som idag har 63 verksamhetsgrenar inom den gröna sektorn. Men hur intressant är det för de flesta hästföretagarna?

– De flesta LRF-medlemmar idag har flera verksamheter parallellt, och detta gäller även hästföretagare, säger Erica.

Tillgång till expertis inom LRF

Hon menar att många hästföretagare skulle vinna på att finnas med i den struktur och ha tillgång till den expertis som finns uppbyggd inom LRF. Och att bilda LRF Häst var och är en tydlig signal om att LRF i samarbete med organisationer i hästbranschen, arbetar med frågor som rör hästföretagande för att skapa bättre förutsättningar för den gruppen företagare.

– Under 2021 arbetar vi åter intensivt med att arrangera hästföretagardagar på olika håll i landet, då vi fått nya möjligheter för detta via ett projekt finansierat av Jordbruksverket. Där kan alla, befintliga eller blivande hästföretagare, stora som små, vara med för att utveckla sig som företagare och knyta nya kontakter. Man behöver inte vara medlem i LRF för att få komma dit, alla är välkomna. Planeringen pågår just nu och genom att hålla utkik på hastforetagarcentrum.se kommer man att kunna följa vilka arrangemang som erbjuds – nu och framöver.

inplastning av grovfoder

Produktion av svenskt hästfoder, här i form av inplastat vallfoder, är en viktig del inom LRF Häst.

En annan fråga som LRF Häst kommer att ägna mycket kraft åt under 2021, är att fortsätta marknadsföra det nya systemet för kvalitetsmärkning – Kvalitetsmärkt hästverksamhet.  Systemet har tagits fram av LRF Häst och HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse) gemensamt för att det har efterfrågats av hästföretagare. Ett kvalitetssäkrat företag ska följa vissa specifika krav och uppsatta regelverk samt dokumentera ett antal områden för sin verksamhet.

– Hästnäringen granskas ständigt och genom en kvalitetsmärkning kan man enkelt visa att man är föremål för en oberoende granskning som säkrar att man driver en seriös verksamhet. Jag tror detta kommer att bli en ännu viktigare fråga för hästföretagare framåt säger Erica.

Kopplar av hemma på gården

Även om Erica ägnar mycket tid åt olika möten hinner hon också vara hemma på den egna gården, Kungsgården, i trakterna av Sandviken i Gästrikland. Här finns plats för både egna hästar, några inackorderingshästar och en mindre besättning av pälsfår.

Erica har svårt att tänka sig ett liv utan djur, de har alltid funnits i hennes liv. Hon växte upp på en gård med mjölkkor i trakterna kring småländska Vimmerby. Föräldrarna tyckte att Erica och hennes bror skulle få varsin ponny, och så blev det också från tidig ålder. Efter en shetlandsponny och ett russ, som orsakade många avramlingar, inköptes en D-ponny som tränades och tävlades i både hoppning och dressyr.

-Det var tack vare en granne, som var ridinstruktör, som det faktiskt blev någon ordning på vår ridning till slut, konstaterar hon.

Jobbade med grisar och kor

Även om Erica ett tag arbetade hos hästuppfödaren Agneta Sjögren, stuteri Sjövillan på Ekerö utanför Stockholm, var det inte självklart att hon ville jobba med hästar. Såväl under utbildningen till husdjursagronom vid SLU, som efteråt fokuserade hon mer på andra djurslag inom livsmedelsproduktionen.

– Jag tyckte det var jättespännande med grisar, ville bland annat bli rådgivare inom utfodring, och arbetade många somrar hos smågrisuppfödare. Även mjölkkor lockade, jag gjorde bland annat en kartläggning om smakfel i mjölken från kor som fick viss typ av foder.

Fram till dagens uppdrag för LRF Häst har Erica haft många olika arbeten inom lantbruksnäringen, bland annat inom flera husdjursföreningar, Arla, Svensk Mjölk och inom LRF.

LRF-Erica-Lindberg-mjölkkor-fotoprivat

Innan LRF Häst bildades arbetade Erica Lindberg (längst till vänster) med andra djurslag inom jordbrukssektorn. Foto: Privat

Fem frågor till Erica Lindberg:

 1. Vad är du mest nöjd med nu efter flera års arbete med LRF Häst?
  Att vi nått några viktiga näringspolitiska framgångar, t ex 36-hektar-regeln i samband med gårdsstödsreglerna inför 2015 års SAM-ansökan (EU:s jordbrukarstöd). Detta gjorde att vi räddade gårdsstödet för många av våra hästföretagare. Att vi genom vårt samarbete med tex SvRF och Ludvig & Co också fått igenom friskvårdsfrågan för både ridning och körning är också viktigt för näringen. Den nyligen avslutade utredningen om Konsumentköplagen är också väldigt viktig och där har vi varit mycket aktiva under 2020, och kommer under 2021 att få bevista slutresultatet av våra insatser. Den goda samverkan mellan hästorganisationerna är ändå det som är viktigast och mest positivt i mitt arbete, som förtjänar att framhållas. Det är också fantastiskt roligt att vi sedan starten fått flera nya organisationer som valt att ansluta sig som medlemmar i LRF och därmed att samarbeta via LRF Häst genom att ingå i hästdelegationen. Jag hoppas att vi får fler nya organisationer som medlemmar under 2021.
 2. Vilket område inom hästnäringen är det svårast att förändra?
  Många av våra frågor är ju såna som tar lång tid att nå resultat inom, påverkansarbete kräver tid och uthållighet. Men jag skulle säga att synen på hästföretagandet är en utmaning, att samhället i stort verkligen ser hästföretagandet som den viktiga produktionsgren vi faktiskt utgör.
 3. Vad är den största utmaningen för en svensk hästföretagare?
  Att nå acceptans som företagare.
 4. Hur ser du på framtiden för svenska hästföretag?
  Positivt, absolut.
 5. Har LRF Häst något intresse för den enskilda hästägaren?
  LRF Häst arbetar för hästföretagarna, det är dock viktigt att påpeka att det finns många områden vi arbetar med och många av våra medlemsförmåner som också är av stort värde för den enskilda hästägaren. Och som LRF-medlem är man viktig oavsett inriktning, är vi många blir också vår röst starkare.

FAKTA  LRF Häst
Bildades i januari 2014 och består av samtliga organisationer, förutom LRF:

Text och foto: Carin Wrange, redaktör HästSverige.