Vad kan du om hästgödsel? Gör vårt quiz!

Känner du till hur många ton gödsel varje häst lämnar efter sig under ett år? Vet du hur gödseln hanteras i just ditt stall eller lösdrift? Lagras gödseln på gjuten platta eller lastas i container? Och bidrar gödseln från din häst till växtnäring i åkermark?

Hästars gödsel är en het fråga inom hela hästnäringen. Inom flera kommuner kommer det att göras inspektioner på hästgårdar för att undersöka hur gödsel hanteras, lagras och därefter används. Även hur gödsel i rasthagar hanteras kommer att inspekteras.

hästbajs-häst-strö-mockning-grep-fotocarinwrange

Oavsett om hästar står på box eller hålls i lösdrift lämnar de ifrån sig flera kilo gödsel varje dag. Vad som händer med gödseln är en het fråga inom hästnäringen. Foto: Carin Wrange

Hästgödsel innehåller växtnäringsämnen och bör därför användas som gödsel på åkermark, annars går viktig växtnäring förlorad. Gödseln från hästar är en viktig resurs.

Hanteringen av gödsel, lagring och spridning, ska skötas på ett lämpligt sätt för miljön. Grunden i den svenska miljölagstiftningen är miljöbalken. Den ska främja en hållbar utveckling så att både vi själva och kommande generationer får en hälsosam och god livsmiljö.

Vill du veta mer och lära dig om hästars gödsel? Börja med att göra HästSveriges quiz om gödsel så får du ett kvitto på hur mycket du kan. På HästSverige finns många artiklar som handlar om gödsel och dess miljöpåverkan.

Quiz om hästgödsel