Spara tid och pengar i hästverksamhet

Inom Landsbygdsprogrammet har LRF Häst tillsammans med Hästnäringens Nationella Stiftelse, HNS drivit projektet Utvecklat hästföretagande för nya jobb.

Projektet innehöll bland annat ett antal arbetsmiljöträffar med rubriken Tjäna mer, slit mindre. Tankar om vår hästhållning och hur vi arbetar i stallarna.  Syftet var att ge information om hur man sparar tid och pengar, minskar belastning på kroppen samt uppfyller de krav som myndigheter ställer på branschen. Hästrådgivare Margareta Bendroth från Hushållningssällskapet Sjuhärad har vid träffarna föreläst om hur arbetet i hästverksamheter kan förenklas och förbättras.

 

Stall med foderbord

Grovfoder till häst kan även ges på detta sätt, med gemensam utfodring på ett foderbord. Foto: Claes Kärrstrand

Föreläsningarna har, förutom att skapa en diskussion kring hur vi arbetar och hur vi håller våra hästar, visat på enkla åtgärder både med logistik och enkla hjälpmedel, men även på möjligheter som finns för investeringar och ombyggnationer för att arbeta smartare och få bättre lönsamhet i verksamheten.

På HästSverige finns nu en sammanfattning av de arbetsområdena inom hästverksamheter som Margareta Bendroth har presenterat i sina föreläsningar. Bland annat om den stora arbetsinsats som krävs av anställd personal. Undersökningar visar bland annat att  40 – 80 proc av tiden i stallet går åt till att mocka, utfodra och släppa ut och in hästar.

Vid Arbetsmiljöverkets inspektioner under projektet Hästnäringen från 2018 framkom även att hästnäringen är en riskfylld bransch, där många unga arbetar och att arbetsgivarna har relativt låg kunskap om det regelverk som finns. Projektet konstaterar att hästnäringens egen syn på vad arbetsmiljö är, måste förändras i grunden för att ytterligare ta steg framåt och minska ohälsan inom näringen.

Läs mer om arbetsbesparande åtgärder i hästverksamhet.

Källa: Landsbygdsprogrammet, LRF Häst, Hästnäringens Nationella Stiftelse, Hushållningssällskapet.