HästSverige släpper nytt foderstatsprogram

HästSveriges kostnadsfria foderstatsprogram har ända sedan starten 2011 varit den mest besökta och använda webbsidan på vår webbplats. Nu lanserar vi ett helt nytt foderstatsprogram med betydligt fler funktioner än det tidigare.

– Det finns ett stort behov hos många hästägare att på ett enkelt och säkert sätt kunna räkna ut vad och hur mycket varje häst behöver äta över dygnet. En väl balanserad foderstat gynnar såväl hästens hälsa, hästägarens plånbok som miljön, säger Anna-Lena Holgersson, ansvarig utgivare av HästSverige.

Hästar som äter grovfoder

Flera studier har visat att grovfoder av rätt kvalitet kan täcka behoven för de flesta hästar i Sverige. Foto: Carin Wrange

HästSveriges populära foderstatsprogram bygger på kunskap från aktuell forskning, främst vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet). Flera studier har visat att grovfoder av rätt kvalitet kan täcka behoven för de flesta hästar i Sverige. Grovfoder (hö, hösilage eller ensilage) är det foder som är mest naturligt för alla hästar att äta och som bidrar till många positiva effekter jämfört med kraftfoder.

För att via HästSverige göra en optimal foderstatsberäkning behövs alltid en analys av innehållet i grovfodret. Minimum är att känna till fodrets torrsubstans samt energi och smältbart råprotein, plus  mängden fosfor och kalcium.

Flera nya funktioner

HästSveriges nya foderstatsprogram har fått flera nya funktioner. Bland annat innehåller det texter och filmer kring hästens hull. Allt fler av dagens hästar är överviktiga vilket bidrar till olika välfärdssjukdomar såsom EMS, PPID och fång. Att kunna se tecken på övervikt hos hästen är viktigt för alla hästägare. Det är inte främst en rund mage hos hästen som visar på högt hull. Det farliga fettet sätter sig även på andra ställen.

I nya foderstatsprogrammet finns nu också ett stort antal länkar till texter på HästSverige. Det ger hästägare chansen till ytterligare fördjupning inom olika kunskapsområden som gäller foder och hästhälsa samt välfärd.

Innehållet i HästSveriges foderstatsprogram är  producerat av HästSverige samt flera forskare vid SLU, främst Cecilia Müller, universitetslektor på institutionen för husdjurens utfodring och vård.

Projektet är i huvudsak finansierat av Jordbruksverket, via Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Nya foderstatsprogrammet

För mer information:

Mia Hellström, webbredaktör HästSverige  mia.hellstrom@slu.se  070-796 6999

Carin Wrange, redaktör HästSverige  carin.wrange@slu.se   070-247 8422