Minskad risk för penicillinchock med lidokain

Ny forskning vid SLU har lyckats hitta ett sätt att undvika penicillinchock hos hästar. Istället för att använda prokain tillsammans med penicillinet har forskaren Lena Olsén använt lidokain. Detta visade sig fungera minst lika bra och ingen av hästarna i studien reagerade negativt, det vill säga ingen fick någon chock under behandlingen.

Bakteriella infektioner hos hästar, till exempel luftvägs- och sårinfektioner, behandlas ofta med penicillin. Även om penicillin är ett säkert och välkänt läkemedel, finns det risk att hästen drabbas av penicillinchock. Den vanligaste orsaken är prokaintoxicitet, en kraftig reaktion mot lokalbedövningsmedlet prokain som finns med i penicillinblandningen vilken sprutas in i muskeln av hästägaren.

VANLIGT PROBLEM
Penicillinchock är mer vanligt än vad man tidigare trott. Symptomen varierar, från mild oro till kollaps och i värsta fall död. Det finns ett stort antal fall som inte rapporteras, men eftersom privatpersoner numera kan skicka in egna rapporter kommer förhoppningsvis kunskapen bli bättre i framtiden.

Det finns två olika sätt att ge hästar penicillin. Antingen ger veterinären det direkt in i blodet eller så sprutas det in i halsmuskeln. Vid administrering i halsmuskeln används en penicillinblandning som innehåller lokalbedövningsmedlet prokain (pc-prok) vilket förlänger verkningstiden. Även om denna injicering har vissa fördelar, den kan ges av hästägaren själv och behöver bara utföras en gång om dagen, innebär den också en risk för den fruktade biverkningen penicillinchock.

HÄSTAR KÄNSLIGA MOT PROKAIN
Hos människor är en allergisk reaktion mot själva penicillinet ganska vanlig men så verkar det inte vara för hästar. De reagerar oftast inte på penicillinet, men de är 20 gånger känsligare mot prokain. Det är i de flesta fallen prokainet som gör att hästar drabbas av penicillinchock. Reaktionen kommer oftast direkt när man ger sprutan. Hästarna får höga koncentrationer i blodet vilket orsakar ett stort obehag och ibland allvarliga symptom.

Många hästägare är därför rädda för att ge sprutor själva. Om de sprutar oavsiktligt i en ven istället för i halsmuskeln är risken för biverkningar ännu större. Därför väljs ibland andra typer av antibiotika som inte är förstahandsval och därmed kan leda till ökad resistensutveckling.

I en tidigare studie undersöktes möjligheten att ge rent penicillin intramuskulärt till häst, det vill säga utan prokain, för att undvika risken för penicillinchock. Tyvärr uppvisade hästarna beteenden som tydde på obehag och smärta. Att ge penicillin i tablettform är heller ingen lösning därför att hästens mag- och tarmkanal bryter ner mediciner väldigt snabbt.

INGEN REAKTION MOT LIDOKAIN
I denna studie undersöktes därför möjligheten att lösa penicillinet i lidokain (pc-lido). Lidokain är väl besläktat med prokain samt har väldokumenterad säkerhet. Åtta varmblodiga hästar behandlades intramuskulärt med pc-prok och pc-lido. Olika parametrar undersöktes, såsom fysiologiska och beteendemässiga. Bland annat observerades hästarnas beteende direkt efter injektionstillfället.

– Lidokain används mycket på häst som lokalbedövning och de tål det bra. Skulle man råka spruta in pc-lido rakt in i venen så är det ingen fara, säger Lena Olsén, forskare vid SLU som har gjort studien.

Forskningen om penicillinchock har finansierats av Stiftelsen Hästforskning.

Text: Christiane Wils, Stiftelsen Hästforskning