Ny studie tar ett första steg mot att diagnostisera ledsjukdom via saliv

Att tidigt upptäcka ledsjukdomen osteoartit är idag en stor utmaning då hästar sällan uppvisar hälta förrän i ett långt senare skede av sjukdomsförloppet. Men att leta efter så kallade biomarkörer i hästens saliv – kan vara en framtida lösning.

veterinärstudent tar salivprov från häst i studie om osteoartit

Veterinärstudenten Zandra Hugoh samlar salivprov från häst. Foto: Anne Adre-Isaksson

Osteoartrit är den vanligaste orsaken till att tävlingshästar blir halta – men har ett långsamt förlopp och är ofta svår att diagnostisera utifrån tidiga sjukdomstecken. De hästar som drabbas blir lidande av kronisk inflammation vilket ofta innebär grav smärta.

Forskning för att hitta nya sätt att tidigare upptäcka sjukdomen pågår och biomarkörer kan där spela en avgörande roll. En biomarkör är en specifik molekyl som finns i olika sorters kroppsvätskor, exempelvis saliv.

I studien från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, redovisar forskare nu ett första steg mot hur vi kan använda den specifika biomarkören BGN262 i saliv från hästar för att faktiskt diagnostisera ledsjukdomen osteoartrit.

Insamling av salivprover

Under studiens gång samlades salivprover från både friska hästar och hästar med osteoartrit in. Det för att jämföra halten av biomarkören BGN262.

För att undersöka huruvida dygnsvariation, foderintag och träning påverkar koncentrationen av biomarkören samlades ytterligare prover in från en grupp friska hästar. Dels på olika tider under dygnet, före och efter fodring samt före, under och efter ett vanligt ridpass.

forskare vid SLU Eva Skiöldebrand sitter i laboratoriet

SLU-forskaren Eva Skiöldebrand är en av de ansvariga bakom studien.

Resultat och framtidshopp

Studien visar att koncentrationen av BGN262 faktiskt är högre i saliven hos hästar med osteoartrit jämfört med friska hästar.

Dessutom visade sig träning öka koncentration av BGN262 i saliven, men biomarkören varierar däremot inte under dygnet eller i samband med foderintag.

Utifrån studien visar BGN262 stor potential som biomarkörskandidat för tidig upptäckt av ledsjukdomen osteoartrit. Eventuellt kan biomarkören även vara känslig nog för att framöver hjälpa veterinärer upptäcka överbelastning av hästens leder under träning – samt mäta effekten av olika underlag.

Studien finns att läsa i sin helhet här.

Publicerat april 2023 av Lisa Chröisty, redaktör för HästSverige.

 


Vill du veta mer om ledsjukdomar hos häst?

Samlad info om ledinflammation hos häst

Så fungerar hästens leder

Kurs: Lär dig tyda smärta hos hästen