Prisad forskning om kallblodstravare

Stiftelsen Hästforskning delar för fjärde året ut pris till Årets hästforskningsprojekt och Årets hedersomnämnande för att premiera projekt som bidragit med tydlig nytta för näringen. Vinnarna uppmärksammades under Hippocampusdagen den 6 november som hölls digitalt.

Gabriella Lindgren

Gabriella Lindgren, forskare inom genetik vid SLU, är en av flera forskare som nu tilldelats Årets hästforskningsprojekt av Stiftelsen Hästforskning. Forskarna har studerat prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravare. Foto: Carin Wrange

Årets hästforskningsprojekt, ett samverkansprojekt mellan Norge och Sverige, gick till forskarna Gabriella Lindgren, Sveriges Lantbruksuniversitet och Eric Strand, Norges miljö- och biovetenskapliga universitet, tillsammans med en grupp forskare från respektive universitet. De får utmärkelsen för forskningen: Kartläggning av prestationsegenskaper, genetisk variation och hälsa hos kallblodstravaren. De har tittat på flera olika egenskaper och de utförliga genetiska utvärderingar som gjorts har lagt grunden för förbättrad hälsa och hållbarhet hos rasen.

– Detta är ett uppmärksammat projekt och ett mycket väl utfört arbete som kommer kunna öka kallblodstravarens välfärd genom bättre anpassad träning och tävling framöver, säger Mia Adler Westholm, vikarierande forskningssekreterare på Stiftelsen Hästforskning.

Årets hedersomnämnande fick Henrik Lerner och Gunilla Silfverberg vid Ersta Sköndal högskola för deras forskning om Hästen och människans välfärd och värdighet. I studien utvecklas en modell för att etiskt utvärdera välfärd och värdighet för häst och människa vid hästunderstödd terapi. En viktig del inom projektet var att syntetisera den litteratur som finns om hästars kognition och beteenden för att kunna säga något om hur hästars välfärd och värdighet kan sammankopplas med modellen. Resultaten blir nu en del i en ny bok inom ämnet.

– Det här är ett mycket viktigt projekt för att få verktyg att säkerställa hästens välfärd i hästunderstödd terapi, ett område som bara växer, säger Mia Adler Westholm. Att kunskapen förs vidare i ny litteratur är viktigt för framtiden, fortsätter hon.

Mer information om båda projekten och resultaten från studierna går att läsa på Stiftelsen Hästforsknings webbplats www.hastforskning.se

Fakta
Varje år delar Stiftelsen Hästforskning ut pris till Årets forskningsprojekt och Årets hedersomnämnande. Det är stiftelsen styrelse som beslutar om vinnarna. Priset består av ett stipendium på 25 000 kronor samt diplom.

För mer information
Mia Adler Westholm, leg vet och vikarierande forskningssekreterare Stiftelsen Hästforskning
070 733 16 66
mia.adler@lantbruksforskning.se

Källa: Stiftelsen Hästforskning