Ny kvarkastudie: Så effektivt är egentligen rengöring och desinficering

Den välkända och mycket smittsamma infektionssjukdomen kvarka kan ge allvarliga följdsjukdomar, varför det är av största vikt att sanera stall och utrustning när infektion upptäcks. Forskare vid SLU har undersökt hur effektivt tvätt och sanering av kvarkasmittade material faktiskt är – och kom fram till att särskilt ett av materialen var extra svårt att få rent från kvarkabakterier.

grimma i stall

Foto: Carin Wrange

Kvarka hos häst orsakas av bakterien Streptococcus equi. Sjukdomen orsakar framförallt feber, näsflöde och förstorade lymfknutor – men kan också ge allvarliga följdsjukdomar för de individer som drabbas. Sjukdomen är mycket smittsam och överförs mellan hästar bland annat genom direktkontakt med stallinredning , men också ridutrustning som utsatts för smittämnet.

I studien från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, kontaminerades följande material med levande kvarkabakterier:

  • Trä
  • Betong
  • Plast
  • Läder
  • Samt nylon- och lädergrimmor.

När forskarna konstaterat bakterieförekomst rengjordes de olika materialen med hjälp av flera metoder. Trä, betong, plast och läder rengjordes mekaniskt först genom skurning med rengöringsmedel, och sedan efter ytterligare två timmar även genom disinfection. Metoden visade sig framgångsrik, och materialen kunde efter den kombinerade rengöringen och desinficeringen konstateras fria från kvarka.

Nylongrimmor extra svår utmaning

Däremot visade sig nylongrimmorna vara en stor utmaning. Medan kvarkabakterierna redan från början visade sig växa dåligt på lädergrimmor, krävdes det istället extra stora insatser för att helt rengöra grimmorna i nylon.

Det visade sig nämligen att kvarkabakterier kunde överleva på nylongrimmor efter både tvätt i 40°C och torktumling i 60°C. För att bakterierna skulle dö krävdes att grimmorna tvättades i hela 60°C, under drygt 40 minuter.

horse in halter

Foto: Philippe Oursel, Unsplash

Sammanfattningsvis visar studien att mekanisk rengöring desinfektion är effektiva åtgärd för att förhindra spridning av kvarka via kontaminerade föremål som ofta finns i stallmiljö.

Studien finns att läsa i sin helhet här.

Publicerat april 2023 av Lisa Chröisty, redaktör för HästSverige.

 


Vill du veta mer om hästsjukdomen kvarka?

Samlad info om kvarka

Sant om falskt om kvarka hos häst

Quiz: Testa dina kunskaper om kvarka