Svenska hästforskare gör framsteg - och deltar i den internationella kampanjen för att stoppa kvarka

När den smittsamma hästsjukdomen kvarka nu ökar för första gången på många år blir årets informationskampanj #StoppaKvarkan allt viktigare. Hästforskare betonar att det krävs att var och en både följer grundläggande smittskyddsrutiner – och tar ställning till frågan om kvarkavaccin till sina hästar. Årets informationskampanj #StoppaKvarkan har därmed fått en än viktigare funktion.

logo-stoppa-kvarkan

Foto: SVA

Varför en kampanj om kvarka?

Kvarka är en allvarlig sjukdom som påverkar de drabbade hästarna såväl som hela hästnäringen. Varje vecka drabbas i snitt ett till två svenska stallar av kvarka. Det leder till nedstängning av exempelvis ridskolor och tävlingar. Särskilt riskfyllt är det med nya hästar som kan bära med sig smittan till sitt nya stall.

Vaccination är ett viktigt verktyg för att skydda hästar och är möjligt i Sverige sedan 2022. Men de flesta svenska hästar är ännu inte vaccinerade och därmed fullt mottagliga för sjukdomen, som orsakas av bakterien Streptococcus equi.

Om man upptäcker sjukdomen och snabbt isolerar den först sjuka hästen från andra hästar kan spridning motverkas.

Aktuella svenska forskningsresultat hjälper hästar i kampen mot kvarka

På Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, forskar man för att hitta mönster i spridningen och kring hur hästar ska kunna skyddas med vaccin och andra åtgärder.

veterinär-gittan-gröndahl-står-med-två-hästar-i-hage

– Vår forskning om smittspridning de senaste åren har visat att de flesta nya fall har samband med nya hästar som rest långt. Med vässat smittskydd och vaccination skulle vi kunna nå målet att få ner antalet svenska hästar som får kvarka med 90 procent. Kampanjen #StoppaKvarkan är viktig för att sprida kunskap om hur man gör för att stoppa kvarkan, säger Gittan Gröndahl, tf statsveterinär och epidemiologisk kvarkaforskare på SVA.

forskare-bengt-guss-står-vid-SLU

– Vi har lyckats tagit fram och testat de komponenter hos bakterien som passar väldigt bra för att stimulera till kroppseget skydd mot kvarka hos hästar. Det mångåriga arbetet är grunden för det kvarkavaccin som idag finns i Sverige och många andra länder. Förhoppningsvis kommer kampanjen att få hästägare medvetna om att det nu finns ett vaccin mot kvarka, säger Bengt Guss, professor i veterinärmedicinsk bakteriologi och kvarkavaccinforskare på SLU.

Foto: Jenny Svennås-Gillner

veterinär-forskare-tittar-in-i-mikroskop-efter-hästsjukdomen-kvarka

– Min kliniska forskning om kvarka har målet att fastställa hur smittsamma de symptomlösa infekterade hästarna är, de så kallade tysta smittbärarna, och hur smittan kan överleva i miljön. Det är viktigt för att veta hur hästar och miljö ska hanteras bäst så att vi kan stoppa kvarkan. Vår gemensamma vision inom forskningen är att utrota kvarka, och här gör kampanjen nytta för att få ut forskningsresultat till hästägare, säger Miia Riihimäki, lektor och klinisk kvarkaforskare på SLU.

Foto: Eleanor Haking

De åtta målen för dig som smittstoppare

Då onödigt många hästar drabbas av kvarka behöver vi hjälpas åt att bli smittstoppare. Målet är att inga fler hästar ska bli smittade från den första som visar symtom, och att okunnighet och rädsla kring smitta ersätts av kunskap och trygghet i hur smittan kan stoppas. Förhoppningen är att:

• Du vet vad kvarka är och förstår när det kan vara risk
• Du vet att smittspridning går att stoppa och hur man gör
• Du skyddar dina hästar från smittor med hjälp av god hygien, rätt rutiner och vaccination
• Du agerar genomtänkt och rätt
• Du använder ett system för karantän av inköpta eller nytillförda hästar
• Du isolerar sjuka hästar
• Du jobbar i samverkan, i stallet, med veterinären och andra berörda
• Du bidrar till att minska stigmatiseringen kring kvarka och smittor

Genom att bli bättre på att identifiera hästar med symtom, isolera misstänkta fall, och iaktta en bra hygien kommer vi inte bara minska risken för spridning av kvarka. På köpet kommer faktiskt också andra smittor, som hästcorona, virusabort, ringorm och andra hästplågor att kunna förhindras.

häst-med-kvarka-foto-emma-nilsson-sva-2023

Om kampanjen:

Stoppa Kvarkan är en informationskampanj om kvarka och smittskydd för hästar. 

Kampanjen har sitt ursprung i Storbritannien genom ”Strangles Awareness Week”, och annordnas i år mellan den 1–7 maj  i olika länder – däribland Sverige. Syftet är att sprida kunskap och minska stigmatiseringen. I Sverige deltar och lyfter bland andra SVA och HästSverige kampanjen.

Häst drabbad av kvarka. Foto: Emma Nilsson, SVA.