Hästkväll om parasiter

Sveriges lantbruksuniveristet, SLU bjuder in till en kväll om avmaskning av häst och om de nya svenska rekommendationerna för avmaskning. Du kan delta på plats i Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum på Ultuna eller via Zoom.

träck i hage

Foto: Carin Wrange

När?

Den 13 april kl. 18-20

Var?

Program

18.00-18.05 Välkomna Eva Tydén, SLU

18.05-18.30 Hästens parasiter samt data från SVAs övervakningsprogram Eva 

Osterman-Lind, SVA

18.30-18.45 Skador orsakade av stor blodmask Ylva Hedberg-Alm, UDS

18.45-19.00 Förebyggande åtgärder. Harvning, mockning, överlevnad Ylva Hedberg-Alm, UDS

19.00-19.20 FIKA sponsrad av N-vet

19.20-19.35 Resistensproblematik hos hästens parasiter Frida Martin, SLU

19.30-20.00 Rekommendationer inkl frågor Eva Osterman-Lind, Ylva Hedberg-Alm, Frida Martin, Pia Svedlund, Miia Riihimäki

 

Vill du delta på plats?

Länk till pdf: Hästens mag-tarmparasiter – att förebygga och behandla

Läs mer om parasiter hos häst och avmaskning

Källa: Sveriges lantbruksuniversitet