Hästens inlärning - så funkar det

Ett nytt avsnitt på HästSverige tar upp hur inlärning hos hästar fungerar. Varje hästägare har nog någon gång funderat över hur hen bäst ska göra för att hästen ska förstå vad en träning syftar till eller hur hästen ska vänja sig vid miljöer som skrämmer den.

Etologerna Marie Eisersiö, Anna Lundberg och Jenny Yngvesson, lärare och forskare vid SLU förklarar på ett lättbegripligt sätt principerna bakom inlärning och olika metoder att arbeta efter.

Forskarna förklarar hur hästar lär sig nya saker och hur man kan träna bort oönskade beteenden.

– För att få ett bra utgångsläge behöver vi försöka uppfylla hästens grundläggande behov först. Hästen behöver vara trygg, antingen bara med dig eller med andra hästar närvarande, hästen ska vara mätt och ha fått sitt rörelsebehov tillgodosett till exempel genom vistelse i gräshage. Sedan kan träningen börja, skriver SLU-forskarna i det nya avsnittet på HästSverige.

 

bete-hästar-beteende-födosök

Hästar är sociala djur som helst vill beta tillsammans. För att kunna lämna sin flock behöver den tränas för uppgiften. Foto: Carin Wrange

Läs om inlärning hos hästar och hur du ska tänka och göra i olika situationer.

Inlärning hos häst – så fungerar det

Källa: SLU