Har din häst en bra välfärd?

Hästvälfärd är ett begrepp som beskriver hästens välmående från dåligt till gott, och omfattar alla delar av hästens miljö. Brukar du som hästägare fundera över om just din häst har en god välfärd? Och vet du vilka behov som är viktiga för att den ska må bra?

HästSverige finns flera nya sidor som beskriver vad välfärd för häst innebär. Texterna är skrivna av Hanna Sassner, forskare i tillämpade etologi vid SLU samt Izabella Granswed, leg veterinär på Mälaren Hästklinik.

 

hastar-som-putsar-varandra-i-en-hage-som-en-del-av-hastens-beteende

Hästen kommunicerar med alla sina sinnen och den fysiska kontakten med andra hästar är viktig för sammanhållningen. Foto: Carin Wrange

Inom begreppet hästvälfärd inkluderas alla delar av hästens miljö. Det vill säga hur den hanteras, hur den hålls, vad den äter, hur den tränas samt hur den mår fysiskt och psykiskt. Alla hästar är individer, har olika bakgrund och erfarenheter med sig som kan påverka deras välfärd i olika situationer.

Det finns flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att ge sin häst en god välfärd. Dessa är beteende, foder, vatten, miljö, hälsa och mentala upplevelser. Alla delar är viktiga och tillsammans kan de ge en god hästvälfärd.

Alla hästar är individer, har olika bakgrund och erfarenheter med sig som kan påverka deras välfärd i olika situationer. Det finns flera faktorer som är viktiga att ta hänsyn till för att ge sin häst en god välfärd. Dessa är beteende, foder, vatten, miljö, hälsa och mentala upplevelser.

Alla delar är viktiga och tillsammans kan de ge en god hästvälfärd.

Läs mer om hästens välfärd.