Håll koll på stor blodmask vid träckprov

Stora blodmasken (Strongylus vulgaris) betraktas som hästens mest skadliga parasit och förekomsten har ökat under senare år. Mellan 40 och 60 procent av hästbesättningarna har idag en eller flera hästar som bär på stor blodmask.

Det kan hänga ihop med att många hästägare numera avmaskar enbart utifrån resultat av äggräkning, det vill säga man undersöker inte för stor blodmask. Vid analys av träck är det därför viktigt att begära odling eller annan analys för att få besked om förekomst av stor blodmask.

trackprov–avmaskning-hast

Träckprov från ett antal hästar för leverans till undersökning. Foto: Carin Wrange

Den uppmaningen kommer från parasitforskare vid SLU och SVA som i studier har sett att stor blodmask kan ge upphov till kolik. Ofta ses inga symtom alls på hästar som bär på stora blodmasken. Kolik framkallas av syrebristskador i tarmen på grund av minskat blodflöde, inflammation och blodproppar i tarmkrösets blodkärl, som har orsakats av larvernas förflyttning. Parasitskadorna uppges också kunna ge nervskador och förändrad tarmmotorik som också kan orsaka kolik.

Så här tar du ett träckprov, se film från SVA.

Finns mask hos alla hästar

Alla hästar bär på en större eller mindre mängd inälvsmask och det är i huvudsak samma arter av maskar som förekommer i hela världen. Hästarna exponeras för parasiter i hagen när de betar.
Dagens hästhållning med många hästar på relativt liten yta gör att smittrycket av parasiter kan bli högt. För hästens välbefinnande är det viktigt att begränsa parasitbördan, framför allt hos föl och unghästar, det vill säga de känsligaste individerna.

Under 1960-talet introducerades avmaskningsprogram för hästar, i första hand mot stor blodmask, Strongylus vulgaris, som då var den vanligaste orsaken till kolik. De rigorösa avmaskningsprogrammen resulterade i en dramatiskt minskad förekomst av S. vulgaris. Emellertid har den intensiva användningen av maskmedel lett till att flera av hästens parasiter utvecklat resistens mot dem.

Ny forskning visar bland annat att regelbunden mockning av hästhagar radikalt minskar parasittrycket. Om det och mycket annat som gäller hästens parasiter kan du läsa om på HästSverige.

Parasitkontroll och avmaskning

Text: Eva Tydén, docent, Inst för biomedicin och veterinärmedicinsk folkhälsovetenskap, SLU, eva.tyden@slu.se och Eva Osterman Lind, leg vet, DVM, Parasitologisk diagnostik, SVA, eva.osterman-lind@sva.se

Stor blodmask

Bilden visar larvstadium 3 storblodmask och liten blodmask. Foto: Eva Tydén, SLU