Öronmärkta projekt för norska forskare

Stiftelsen Hästforskning (SHF) utlyser nu medel riktad till hästforskning inom norska forskarmiljöer.
Det är främst två områden som prioriteras. Reproduktion och avel samt  bevarande av nationella norska hästraser är det ena området. Det andra handlar om hästens roll för människan och hästassisterad terapi.

hast-som-hjalper-manniska-mot-psykisk-ohalsa

Hästens roll för människan och dess betydelse inom terapin kommer att forskas kring i Norge. Foto: Carin Wrange

Utlysningens prioriterade områden är Veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap samt Samhällsvetenskap och humaniora. Inom det förstnämnda finns följande tre exempel:

  • Bevarande av de nationella norska raserna till exempel rörande kartläggning av inavel och populationsstorlek.
  • Förekomst och betydelse av anlag för genetiska defekter i olika hästpopulationer och hur dessa bör hanteras.
  • Utveckling av avelsarbetet för säkrare avelsvärdering kring prestation, hälsa, hållbarhet och temperament.

Inom Samhällsvetenskap och humaniora finns följande exempel:

  • Hästens roll för människan – Hästassisterad terapi.

Läs mer på Stiftelsen Hästforsknings hemsida.

Källa: Stiftelsen Hästforskning