Forskningsnytt från SLU

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap ger ut nyhetsbrevet Forskningsnytt – sport- och sällskapsdjur. Här kommer de hästrelaterade nyheterna från nyhetsbrevet i december

unghästar i en hage

Den senaste forskningen från SLU. Foto: Carin Wrange

Forskning om specialiserad avel inom svenskt varmblod

Ridhästaveln blir alltmer specialiserad mot hoppning eller dressyr. I en studie utförd vid Sveriges lantbruksuniversitet har forskare bland annat tittat på skillnader mellan hopp- och dressyrhästar vid unghästbedömning, hur släktskapet inom och mellan grupperna har förändrats över tid och hur ett grenspecifikt unghästtest skulle kunna påverka aveln.

Läs mer om studien
Läs mer om avel och uppfödning

Trygg behandling med atropin till häst

Ögondroppar med atropin är viktigt vid behandlingen av hästar med vissa ögonsjukdomar. Tyvärr hämmar atropin även tarmmotoriken och eftersom lite av ögondropparna absorberas till blodcirkulationen kan intensiv behandling leda till koliksymptom hos hästen. Tidigare har forskare från bland annat SLU visat hur mycket atropin som tas upp till blodet.

Förbättrad syresättning av blodet vid sövning av ponnyer

När hästar sövs finns en risk att låga syrenivåer i blodet utvecklas. Problemet uppstår när lungorna pressas samman av de tunga bukorganen vid ryggläge. Delar av lungorna kan då inte delta i gasutbytet och blodet i dessa delar blir inte syresatt. De låga syrenivåerna ger minskad syretillförsel i kroppens vävnader och kan delvis vara orsak till den höga dödligheten hos sövda hästar.

Läs mer om studien

Svenska travtränare är nöjda med dagens djurskyddskontroller

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet och Statens veterinärmedicinska anstalt har tillsammans genomfört en studie om hur travtränare upplever djurskyddskontroller. Generellt är travtränarna nöjda med dagens kontroller, även om de ger högre betyg till Svensk Travsports egna kontroller än till de offentliga kontrollerna som utförs av länsstyrelsen.

Läs mer om studien
Läs mer om djurskydd

 

Källa: Forskningsnytt från fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Prenumerera på forskningsnytt