Forskningsnytt från SLU - augusti

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap ger ut nyhetsbrevet Forskningsnytt – sport- och sällskapsdjur. Här kommer de hästrelaterade nyheterna från nyhetsbrevet i augusti. 

Häst blir longerad

I forskningsnytt från SLU i augusti kan du läsa om nytt gentest hos islandshästar, objektiv rörelseanalys, myggburet virus och hur hälta påverkas av longering.

Nytt gentest för exteriör och gångarter hos islandshästar

Ryggen är viktig för hästens rörelse, ryggraden fungerar som en fjäder under stegcykeln. Exteriör av rygg och kors är viktig för hälsa, hållbarhet och prestation och är en del i valet av avelsdjur hos många hästraser. Det är till exempel väl känt att exteriör av rygg och kors är viktig för ridbarhet och prestation hos islandshästar. För att undersöka den genetiska bakgrunden till exteriör av rygg och kors undersöktes arvsmassan hos 177 islandshästar som bedömts för exteriör och gångarter vid avelsbedömning.

Läs mer om studien

Läs mer om hästens exteriör

Objektiv rörelseanalys som verktyg vid veterinärbesiktning

Den som köper häst låter ofta en veterinär besiktiga hästen, bland annat för att se att hästen inte är halt. Då det blivit allt vanligare med sensorbaserad objektiv rörelseanalys vid vanliga hältutredningar har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet undersökt om denna metod skulle kunna vara ett stöd även vid veterinärbesiktning.

Läs mer om studien

Läs mer om besiktning av häst

Myggburet virus infekterar svenska hästar

Virusinfektioner som sprids av myggor väntas öka i och med klimatförändringar och ökad globalisering. I Sverige finns idag ett myggburet virus, Sindbis-viruset, som orsakar Ockelbosjuka med feber och ledvärk hos människa. Nu har forskare vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet visat att detta virus också infekterar svenska hästar.

Läs mer om studien

Läs mer om infektioner på häst

Hur påverkas hältan vid longering?

Hältutredningar är mycket vanligt på häst och inkluderar ofta longering där hästen visas på böjt spår. Longeringen görs på hårt och mjukt underlag, då underlaget kan påverka vissa typer av hälta. Det böjda spåret gör dock att även friska hästar får ett asymmetriskt rörelsemönster och hältbedömningen kan därför vara svår. Även hästens hastighet tros påverka graden av hälta. Hur stor effekten är vet vi inte men kunskapen behövs då hästen ofta longeras före och efter bedövning och hastigheten kan skilja sig åt mellan undersökningarna.

Transport och isolering ändrar hästens ansiktsuttryck

Det är ofta svårt att bedöma om en häst har ont, även för erfarna hästägare och veterinärer. Därför har forskare tagit fram en metod där ansiktsuttryck hos hästen används som tecken på smärta. Metoden har utvecklats för djursjukhus men behov av smärtbedömning finns även i stallmiljö, vid ridning och på tävling. Stress eller andra omgivningsfaktorer kan i dessa miljöer påverka hästens ansiktsuttryck och det är viktigt att kunna skilja ansiktsuttryck som tyder på stress från de som tyder på smärta.

Läs mer om studien på HästSverige

Läs mer om studien på SLU

Källa: Forskningsnytt från fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Prenumerera på forskningsnytt