Enkät för att kunna identifiera riskfaktorer för stor blodmask hos häst

En veterinärstudent från SLU samlar nu in data till sitt examensarbete och behöver hjälp från hästmänniskor ute i hästsverige. Hjälp till genom att svara på en enkät för att kunna identifiera riskfaktorer för stor blodmask hos häst.

Stor blodmask

Strongylus vulgaris, den stora blodmasken.

Syftet med enkäten är att samla in data för att kartlägga riskfaktorer för stor blodmask hos den svenska hästpopulationen. Vi kan på så sätt få uppgifter om olika riskfaktorer som kan öka risken för att få in stor blodmask i stallen och på gårdarna. På sikt kan detta leda till att vi får en minskad parasitbörda.

Till enkäten

Stora blodmasken (Strongylus vulgaris) betraktas som hästens mest skadliga parasit. Under flera månader på hösten/vintern befinner sig larvstadier av parasiten i blodkärlen som försörjer tarmen, vilket ger upphov till inflammation av kärlen, framförallt främre krösroten. Detta kan orsaka kolik. På grund av larvernas vandring i blodkärlen är livscykeln lång, inte förrän fem till sju månader efter infektion kan ägg detekteras i träcken. Förekomsten av stor blodmask tycks oroande nog ha ökat under senare år, vilket kan hänga ihop med att många avmaskar enbart utifrån resultat av äggräkning, det vill säga man undersöker inte för stor blodmask. Vid analys av träck är det därför viktigt att begära odling eller annan analys för att få besked om förekomst av stor blodmask.

Länkar: