Årets Hästföretagare 2022 – Åsjömad semin & avel

För femte året utses Årets Hästföretagare av Hästföretagarcentrum, som är ett samarbete mellan LRF Häst, Ludvig & Co, Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), samt riksanläggningarna Flyinge, Strömsholm och Wången. Priset Årets hästföretagare 2022 går till Åsjömad Semin och Avel. 

arets-hastforetagare-2022-foto-elin-leeapple.900x506

Frank & Jeannette Lilja, Åsjömad Semin och Avel. Foto: Elin LeeApple

Jeannette och Frank Lilja mottog priset den 20 november på ett arrangemang för hästföretagare signerat LRF Häst, LRF Skåne och Flyinge.

Hästföretagarcentrum arbetar för att utveckla hästföretagandet i Sverige. Genom utmärkelsen Årets Hästföretagare uppmärksammas framgångsrika hästföretagare som är goda förebilder och kan inspirera andra. Åsjömad Semin och Avel är en verksamhet som bedrivs med ett tydligt fokus på både hästens välfärd och ett hållbart företagande.

– Även om det är hästarna som står i fokus på Åsjömad, prioriteras inte affärsmässigheten bort. Inget lämnas åt slumpen, det finns en tydlig strategi och arbetet drivs målmedvetet med sikte på hållbarhet och lönsamhet, säger Lotta Folkesson, ordförande LRF Häst och representant i juryn.

Jeannette och Frank Lilja har sedan de startade seminstationen för 17 år sedan utvecklat ett koncept där unghästarna växer upp, och i olika steg utbildas under sin tid på Åsjömad. Med en tydlig kärlek till hästen som förankras i evidensbaserad kunskap, modern hästforskning och erfarenhet har de skapat en anläggning som är säker och tar hänsyn till hästens naturliga beteende. Genom att ständigt mäta, utvärdera och effektivisera, får de utrymme att fokusera på utveckling av företaget.

Ett starkt driv att hela tiden lära sig mer har gjort att Jeannette har gått utbildningarna ”Ledarpraktikan Häst” som ges inom Hästsportens Folkhögskola och ”Verksamhetsledare inom hästrelaterade företag” på Biologiska yrkeshögskolan i Skara. Det har hjälpt henne att utveckla både sig själv och verksamheten.

– Ju enklare man gör det desto bättre mår hästen. Vi har tagit idéer och inspiration från andra grenar i lantbruket, där man vill ha rationella och praktiska lösningar och på så sätt kan vi spendera tid med hästarna i stället för att sopa stallgångar, säger Jeannette Lilja.

Årets pris

  • Rådgivning av Ludvig & Co Spetsnätverk häst inom valfritt område, t ex juridik eller affärsrådgivning.
  • Grupputvecklingsaktivitet, konferens och kompetensutveckling på en av Hästnäringens Riksanläggningar tillsammans med sin personal.
  • Prevent-utbildning (tex någon av utbildningarna; bättre arbetsmiljö, arbetsmiljö för chefer, systematiskt arbetsmiljöarbete).

Motivering till Åsjömad Semin och Avel

Med nyfikenhet och nytänkande har Jeannette och Frank Lilja format en gedigen erfarenhetsbank där de ständigt söker ny kunskap för att utmana och utveckla både sig själva och verksamheten. Företagets strategi är tydlig, med en hästhållning anpassad efter modern hästforskning erbjuder de en verksamhet och anläggning utformad för att skapa bästa förutsättningar för säkerhet och livskvalitet för både häst och människa.

Genom att utvärdera och rationalisera, tänka nytt och hämta inspiration från effektiva lösningar i andra gröna näringar, driver Åsjömad Semin och Avel ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart och lönsamt företag med fokus på hästens välbefinnande, hela vägen från spermie till sportatlet!

Utmärkelsen Årets Hästföretagare har utsetts via nomineringar i ett webbformulär öppet för alla. En jury av representanter från LRF Häst, HNS, Ludvig & Co och Hästnäringens Riksanläggningar har utsett Åsjömad Semin och Avel till vinnare som tilldelas ett utbildningsstipendium.

Åsjömad Semin och Avel

Text: Hästnäringens Nationella Stiftelse

Läs mer om Hästföretagande hos HästSverige