Utfodring och bete tema på vallkonferens

Kan hästar leva på bete året runt? Hur påverkar kolvsjukan vallskörden och kan endofytsvampar i vall äventyra hästens hälsa? Det är några frågor som kommer att besvaras under  Vallkonferensen 2020.

gotlandsruss-vinterbete-hasthagee

Hur mycket näring ger betet under vintersäsongen? Det kommer att presenteras under Vallkonferensen 2020 som hålls på SLU. Foto: Anna Jansson, SLU.

Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och hästar är vallen.
Vid två tillfällen har Vallkonferensen anordnats för att alla vallintresserade – utfodrings- och växtodlingsrådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, studenter, beslutsfattare, säljare – ska kunna träffas och ta del av det senaste inom forskningen på området.

Under Vallkonferens 2020 har forskning kring utfodring av häst ett eget program  den 5 februari. Ett antal spännande frågeställningar och nya rön presenteras.

Arrangörer för Vallkonferens 2020 är SLU, Växa Sverige, Hushållningssällskapen, LRF, Greppa Näringen/Jordbruksverket.

Tidsprogrammet för häst den 5 februari 2020:

 • 08.30
  Fri fekal vätska hos häst-relation till utfodring med hösilage?
  Katrin Lindroth, SLU
 • 08.50
  ”Den gode, den onde och den fule” – kolhydrater i gräsarter till hästfoder
  Cecilia Müller, SLU
 • 09.10
  Kolvsjuka i vall  Lina Norrlund
 • 09.30
  FIKA inkl. mingel bland utställare
 • 10.30
  Vad kan endofytsvampar i vall betyda för hästhälsan?
  Kerstin Darenius, veterinär
 • 10.50
  Häst på bete året runt?
  Sara Ringmark/Anna Jansson, SLU
 • 11.10
  Halm och eller sent skördat hösilage i hästfoderstaten – påverkan på hälsa?
  Anna Jansson/Sara Ringmark, SLU
 • 11.30
  Hästar – bete och utfodring – diskussion

Mer information om och hela programmet för Vallkonferensen 2020

Källa: SLU