Nya krav på registrering av hästar, förlängd registreringsperiod!

OBS! Jordbruksverket har förlängt sista registreringsdatum till 1 oktober 2021!

Från och med den 1 oktober 2021 ska alla som har en anläggning med djur, som transporterar djur mellan länder eller som hanterar avelsmaterial, ha registrerat sin verksamhet hos Jordbruksverket. Information om var djuren finns behövs för att enklare kunna spåra smittor. Redan nu går det att göra registreringen.

Det nya registreringskravet för anläggning med djur omfattar många nya arter av djur som inte har registrerats tidigare. Hästhållare utgör en ny stor grupp som måste registrera sina anläggningar. En anläggning kan exempelvis vara ett stall, ett bete, en butik eller ett zoo.
Det är den som driver en anläggning som ska registrera den och de djurarter eller avelsmaterial som hålls där, även om den själv inte äger eller tar hand om dem.

häst-inhysning-stall-box

Den som håller hästar i någon form måste nu registrera sin anläggning. Foto: Carin Wrange

Jordbruksverket har redan idag ett register för produktionsplatser för nötkreatur, svin, får och getter samt för fjäderfän och värphöns. Jordbruksverket vill att den djurhållare som sedan tidigare registrerat sin produktionsplats kontrollerar att de uppgifterna är aktuella och kompletterar dem. Produktionsplatser kallas framgent för anläggningar.

Syftet är att spåra smitta

Jordbruksverket behöver samla in uppgifterna om var djuren och avelsmaterialet finns för att kunna förebygga, spåra smitta och hantera utbrott av sjukdomar hos djur.

Alla behöver inte registrera en anläggning

Den som driver en veterinärklinik eller har sällskapsdjur i hushållet behöver inte registrera att de har en anläggning. För att ett djur ska räknas som sällskapsdjur måste det vara av en art som enligt lagstiftningen kan vara ett sällskapsdjur och det får inte hållas i kommersiellt syfte.

Också transportörer måste registrera sig

Den som transporterar hållna hovdjur, klövdjur och fjäderfän mellan länder ska registrera sig som transportör. Även den som i kommersiellt syfte transporterar katter, hundar och illrar mellan länder ska registrera sig.

När och var görs registreringen?

Sedan den 5 februari går det att

  • registrera eller komplettera uppgifter för sin anläggning här. Här registrerar även hästhållare vilka hästar de håller på sin anläggning.
  • registrera sin transportverksamhet här.

Från och med april kommer det även att vara möjligt att registrera anläggningar med vattenlevande djur.

Mer information:

De nya reglerna finns i EU:s nya djurhälsoförordning AHL, Animal Health Law. Djurhälsoförordningen är en så kallad ramlagstiftning för djurhälsa och smittskydd.

Reglerna gäller från och med den 1 oktober 2021.

Artikelserie med Anna Sundins informationsarbete kring AHL

Del 1

Del 2

Del 3

Du hittar mer information om reglerna på jordbruksverket.se

Manual till e-tjänsten registrera anläggning på jordbruksverket

Registrera anläggning för djur och avelsmaterial på jordbruksverket

Källa: Jordbruksverket och HNS