Hippocampusdagen 2021

Hippocampusdagen 2021, en kostnadsfri konferensdag om hästforskning. Missa inte denna möjlighet att fördjupa dig kring två olika teman: ”Hur känner hästen för oss människor?” och ”Är hästen halt eller har den bara en rörelsestörning?”.

Donna-hage-lillaA-bakom900

Foto: Mia Hellström

Hippocampusdagen vänder sig till en bred publik av intresserade inom hästsektorn, såväl yrkesaktiva som hobbyutövare, alla är välkomna.

Hästen är ett viktigt djurslag för Sveriges lantbruksuniversitets (SLU) och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Hippocampusdagen skapades av SLU och SVA redan 2002 med målsättningen att genom intressanta och aktuella teman förmedla en del av den kunskap om hästar som finns samlad och fortlöpande tillkommer vid SLU och SVA.

HIPPOCAMPUSDAGEN 2021

Två teman:

HUR KÄNNER HÄSTEN FÖR OSS MÄNNISKOR?

ÄR HÄSTEN HALT ELLER HAR DEN BARA EN RÖRELSESTÖRNING?

Fredagen den 5 november 2021, klockan 09.00 – 16.00

Deltagande är kostnadsfritt och erbjuds digitalt via SLU PLAY med möjlighet att ställa frågor till föreläsarna. Dagen filmas och kommer att kunna ses efteråt på Hippocampus hemsida. Sedan förra årets konferens har streamingtjänsten på SLU en betydligt högre kapacitet. Inget speciellt program behövs på din dator för att komma in på tjänsten.

Direktlänk till SLU PLAY kommer vi länken nedan senare. Ingen särskild anmälan krävs!

Dagen arrangeras av Veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga fakultetens (VH-fakulteten) kommitté för hästfrågor SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt) i samverkan.

Marie Rhodin, ordförande i hästkommittén tillika SLU:s samverkanslektor för hästfrågor är moderator för dagen. Konferensspråket är svenska.

ÅRETS FÖREDRAG OCH FÖRELÄSARE

Tid för respektive föredrag kommer på Hippocampus hemsida.

Mugg, rasp och benskabb – ny kunskap och nya diagnosmöjligheter – SVA

Hur känner hästen för oss människor? – Anna Lundberg/Elke Hartmann/Jenny Yngvesson

Ur hästens synvinkel: välfärdsbedömning – möjligheter och begränsningar – Anna Lundberg/Elke Hartmann/Jenny Yngvesson

Underhudsblistring, blistring och bränning – vetenskap, beprövad erfarenhet eller djurplågeri? – Peter Kallings

Hur ser man om hästen är halt? – Marie Rhodin/Elin Hernlund

Vad påverkar symmetrin i hästens rörelsemönster? – Emma Persson Sjödin

Hur ser man om hästen har ont? – Pia Haubro Andersen/Johan Lundblad

Aktuell forskning inom ortopedi/rörelseanalys. – Marie Rhodin, Elin Hernlund, Ellen Law

Framtiden AI och datorseende, Klassificering av komplexa rörelsemönster med hjälp av datorseende och maskininlärning. – Elin Hernlund/Pia Haubro Andersen

Dessutom Årets hästforskningsprojekt utsett av Stiftelsen Hästforskning.

Vi hoppas att ni ska finna detta intressant!

VÄLKOMNA!

Källa: SLU