Viktiga regler för djur från Ukraina

Smittläget hos djur i Ukraina innebär flera allvarliga sjukdomar som inte finns i Sverige. Bland annat förekommer rabies i Ukraina med hundratals rapporterade fall årligen, såväl på räv som på andra djurslag, inklusive katter, hundar och hästar.

Den informationen finns att läsa om på SVA:s hemsida samt på Jordbruksverkets.

Häst i transport

För hästar som körs från krigsdrabbade Ukraina till bland annat Sverige gäller veterinärintyg och ev provtagning.

På grund av kriget har EU-kommissionen uppmanat EU:s medlemsländer att tillämpa flexibilitet i anmälningsförfarandet vad gäller husdjur som reser tillsammans med sina ägare som är på flykt från Ukraina. Flexibiliteten innebär inte att det är fritt att resa, utan smittförebyggande åtgärder behöver fortfarande vidtas i samband med införsel. Om du får kännedom om personer som är på flykt från Ukraina och på väg till Sverige eller redan befinner sig i Sverige med sitt husdjur, ber vi dig uppmana dem att kontakta Jordbruksverket för mer information.

För  hästar, som ska tas in från Ukraina gäller ordinarie regelverk, med veterinärintyg och eventuell provtagning för att säkerställa frihet från vissa sjukdomar. Detaljer om vilka regler som gäller fås av Jordbruksverket.

I sammanhanget vill dock SVA poängtera vikten av försiktighet när man tar in djur från ett annat land med ett annat smittläge. Även om man följer regelverket är det inte en garanti mot alla smittor, utan bara vissa som är internationellt reglerade. Hästar som tas in från länder med annat smittläge bör därför hållas isolerade i ett separat stall i minst tre veckor och smittskyddsbarriärer bör upprätthållas för att inte smittor ska föras in till redan befintliga hästar på anläggningen, skriver SVA på sin hemsida.

Viktiga länkar för mer information:

Ta in hästar från Ukraina

Resor och handel med hästar

Källa: SVA (Statens veterinärmedicinska anstalt) och Jordbruksverket