Bli bäst på häst - utmana dig själv!

Bli bäst på häst heter HästSveriges alldeles färska webbkurs med fokus på hästens välfärd. I kursen får du lära dig vad som är viktigt för att hästen ska få ett bra liv oavsett vad den används till.

De olika kursavsnitten tar dig med till olika hästmiljöer och du får fördjupa dig i områden som utfodring, inhysning, beteende, sjukdomar, träning, parasiter  och mycket mer.

häst-borstas-hästskötsel

För att sköta och träna en häst krävs goda kunskaper inom många områden. I HästSveriges Bli bäst på häst kan du gratis lära dig mer. Foto: Carin Wrange

Kursen är till för alla hästintresserade men passar extra bra för den som har egen häst eller är medryttare. Även de som rider på ridskola, går på naturbruksgymnasium med inriktning häst eller har barn med hästintresse kan ha stor nytta av kursen.

Den helt kostnadsfria webbkursen Bli bäst på häst innehåller sex kursavsnitt som tar avstamp i olika hästmiljöer. I kursavsnitten får besökaren ta del av fakta och delta i kunskapstester.

– Att ha djur innebär ett livslångt lärande. Vi vill därför kittla hästägarnas nyfikenhet att lära något nytt. Vi tror att alla som har en häst vill göra sitt bästa, säger Carin Wrange, redaktör för HästSverige.

Alla kursavsnitt i Bli bäst på häst kan göras med smartphone, läsplatta eller dator. Genom att läsa texterna och svara på frågorna lär sig besökaren mer om vad som är viktigt för att ge hästen en god välfärd.

Webbkursen ligger placerad på HästSverige och har utvecklats av SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) med finansiering från forskningsrådet Formas och KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien).

– Vi är glada att kunna erbjuda landets alla hästägare denna kurs som på ett enkelt och begripligt sätt presenterar vad som är viktigast för att ge hästar en bra välfärd, säger Göran Dalin, SLU, som är ansvarig utgivare av HästSverige.

På startsidan till Bli bäst på häst finns även nio quizzar där besökaren kan göra ytterligare tester på sina kunskaper om foder och utfodring, smittskydd, dopning med mera.

Bakom kunskapssajten HästSverige står SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), HNS (Hästnäringens Nationella Stiftelse), SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt), SHF (Stiftelsen Hästforskning), Svenska Djurskyddsföreningen och Agria djurförsäkring.

För mer information om att Bli bäst på häst:

Carin Wrange, redaktör HästSverige
070-2478422  carin.wrange@slu.se

Göran Dalin, ansvarig utgivare av HästSverige
070-5471084  goran.dalin@slu.se