Utfodring och bete tema på vallkonferens

Kan hästar leva på bete året runt? Hur påverkar kolvsjukan vallskörden och kan endofytsvampar i vall äventyra hästens hälsa? Det är några frågor som kommer att besvaras under  Vallkonferensen 2020.

gotlandsruss på bete på vintern

Hur mycket näring ger betet under vintersäsongen? Det kommer att presenteras under Vallkonferensen 2020 som hålls på SLU. Foto: Anna Jansson, SLU.

Den viktigaste grödan för den som producerar foder åt idisslare och hästar är vallen.
Vid två tillfällen har Vallkonferensen anordnats för att alla vallintresserade – utfodrings- och växtodlingsrådgivare, lantbrukare, forskare, lärare, studenter, beslutsfattare, säljare – ska kunna träffas och ta del av det senaste inom forskningen på området.

Under Vallkonferens 2020 har forskning kring utfodring av häst ett eget program  den 5 februari. Ett antal spännande frågeställningar och nya rön presenteras.

Arrangörer för Vallkonferens 2020 är SLU, Växa Sverige, Hushållningssällskapen, LRF, Greppa Näringen/Jordbruksverket.

Tidsprogrammet för häst den 5 februari 2020:

 • 08.30
  Fri fekal vätska hos häst-relation till utfodring med hösilage?
  Katrin Lindroth, SLU
 • 08.50
  ”Den gode, den onde och den fule” – kolhydrater i gräsarter till hästfoder
  Cecilia Müller, SLU
 • 09.10
  Kolvsjuka i vall  Lina Norrlund
 • 09.30
  FIKA inkl. mingel bland utställare
 • 10.30
  Vad kan endofytsvampar i vall betyda för hästhälsan?
  Kerstin Darenius, veterinär
 • 10.50
  Häst på bete året runt?
  Sara Ringmark/Anna Jansson, SLU
 • 11.10
  Halm och eller sent skördat hösilage i hästfoderstaten – påverkan på hälsa?
  Anna Jansson/Sara Ringmark, SLU
 • 11.30
  Hästar – bete och utfodring – diskussion

Mer information om och hela programmet för Vallkonferensen 2020

Källa: SLU