Undersökning om ryttarens val av bett

Två studenter på Hippologprogrammet skriver just nu sitt examensarbete och undersöker ryttarens bettval till hästar. De söker ryttare som vill svara på en enkät. Syftet med enkäten är att samla information om hur användningen av bett i Sverige ser ut i praktiken. 

 

Olika bett som ligger tillsammans på ett bord

Vilket bett använder du? Lämna ditt svar i enkäten. Foto: Carin Wrange

 

Till enkäten

Enkäten ligger ute i 30 dagar, från ikväll 1 februari, till 1 mars 2021. Både studenter och handledare tycker att det är ett spännande och framförallt ett viktigt ämne att undersöka, både för djurvälfärd men också av ett intresse för bettanvändning.

Studenter: Anna Grünewald & Saga Nitsing, Strömsholm

Handledare: Linda Kjellberg