Travhästars välfärd kan ökas genom nya forskningsprojekt

Svensk Travsport och Stiftelsen Hästforskning utlyste tidigare i år medel till forskning på travhästars välfärd, hälsa och hållbarhet. Nu har tre nya projekt beviljats medel, om körbarhet, hovar och träning i kallt klimat.

– Hästarnas välfärd är en av våra viktigaste frågor och vi är därför väldigt glada att kunna satsa mer medel till ytterligare forskning på området, säger Maria Croon, vd Svensk Travsport. De här tre projekten är med sina olika perspektiv viktiga för travsportens framtid.

Det första projektet handlar om hovar och bygger vidare på tidigare studier om körning barfota. I det här projektet vill forskarna undersöka om det går att avla på förmågan att tävla barfota och med det indirekt förbättra hovkvalitet och prestation. Om mått på förmågan att tävla barfota utifrån rutinmässigt registrerade data kan användas för avelsurval, kan det förbättra djurvälfärd och -hälsa och dessutom vara ekonomiskt värdefullt.

I ett annat projekt ska forskarna studera om, och i vilken grad, tävling och träning i kall luft påverkar hästens luftvägar samt om detta kan orsaka lidande eller nedsatt prestation för hästen. Med moderna undersökningstekniker har forskarna hittat indikationer på att hästens luftvägar kan påverkas av arbete i kall luft. Målet är vetenskapligt underbyggda rekommendationer och temperaturgränser för träning och tävling av hästar i extrema väderförhållanden.

I det tredje beviljade projektet ska körbarhet studeras. Genom intervjuer och enkäter till kuskar vill forskarna definiera begreppet körbarhet. De ska även studera vilken utrustning som används under löp och eventuella samband med hästarnas beteende samt testa om viss typ av utrustning påverkar kraften i tömmarna, hästarnas beteende och/eller rörelsemönster. Resultaten kan bidra till mer välgrundade val i fråga om utrustning för träning och tävling samt skapa ökad medvetenhet om samband mellan kraften i tömmarna, hästens beteende och hästens rörelsemönster.

– Vi är väldigt glada för det här samarbetet med Svensk Travsport och att vi tillsammans kan utlysa medel för ökad välfärd och hälsa hos travhästar, säger Johan Hellander, ordförande Stiftelsen Hästforskning. Det nära samarbetet med och finansieringen från näringen är ett viktigt komplement till den statliga finansieringen.


Beviljade projekt

Bättre hov, bättre häst?
Huvudsökande: Susanne Eriksson, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Beviljade medel: 1 930 000 kr

Travsporten ur ett vetenskapligt perspektiv: körbarhet som ett koncept för att förstå kopplingar mellan beteende, val av utrustning, optimal prestation och god hästvälfärd
Huvudsökande: Elke Hartmann, SLU Beviljade medel: 2 688 000 kr

Träning och tävling av travhästar vid kyla och dess påverkan i luftvägar
Huvudsökande: Miia Riihimäki, SLU Beviljade medel: 2 722 000 kr

 

Foto: Carin Wrange
Källa: Stiftelsen Hästforskning