Transport och isolering ger förändringar i hästens ansiktsuttryck

När hästar transporteras eller lämnas ensamma visar de vissa ansiktsuttryck som kan kopplas till stress. Det kan vara vidgning av näsborrar samt ökad frekvens av rörelser av mun och ögon. Det visar en ny studie vid SLU.

Häst i transport

I en ny studie vid SLU har forskare utvärderat ansiktsutryck hos häst vid transport och kort isolering.

Användningen av ansiktsuttryck för att upptäcka smärta används i allt högre grad, oftast i kombination med någon form av skala, för att gradera eller poängsätta intensiteten av smärtan hästen upplever.

Dessa skalor har utvecklats för användning på djursjukhus, men intresse finns för att detektera smärta utanför sjukhusmiljön, såsom i stallmiljö, vid ridning och tävling. Ett stort problem är att då ta hänsyn till den händelserika och eventuellt emotionellt påfrestande miljön hästen befinner sig i vid punkten för smärtbedömningen.

Forskare vid SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har i en ny studie utvärderat ansiktsuttrycken under två vanliga, men påfrestande hanteringssituationer, transport och kortvarig isolering. Detta för att se hur potentiell stress påverkar ansiktsuttrycken. I ett senare skede vill man se om man även kan smärtbedöma hästar i t.ex. rörelse och vid ridning trots att hästen samtidigt kan uppleva en viss stress eller att omgivningsfaktorer påverkar hästen. Om man kan identifiera delar i ansiktsuttrycket eller beteendet som är specifika för smärta så skulle det kunna användas för att tidigt upptäcka rörelserelaterad smärta.

Flertal uttryck vid särskild hantering

I studien videofilmades hästarnas ansiktsuttryck under transport och kortvarig isolering som är två möjliga stressmoment i hanteringen. Samtliga ansiktsuttryck analyserades från filmerna enligt ett objektivt system där ansiktsuttrycken kodas (EquiFACS) utefter vilka muskler i ansiktet som kontraherar. Hästarnas hjärtfrekvens mättes under försöken med en trådlös pulsmätare. Metoder anpassade från humansidan samt datadrivna metoder speciellt utvecklade i samarbete med partners i USA användes för att bestämma vilka ansiktsuttryck som var betydelsefulla.

I studien sågs ett flertal ansiktsuttryck som framträdde hos friska individer vid särskild hantering. Bland annat vidgning av näsborrarna, uppspärrade ögon, framträdande ögonvita, ”bekymmersrynka” ovanför ögat samt ökad frekvens av munrörelser, blinkningar och öronrörelser. En del av dessa ansiktsrörelser finns med i bedömningsprotokollen för att upptäcka smärta hos hästar. Det kan bero på att hästar ofta visar tecken på stress när de får ont. Det är dock viktigt att kunna skilja på en häst som ”bara” visar stress och en som samtidigt har ont.

Denna nya kunskap om hur hästar uttrycker ansiktsuttryck vid vanlig hantering kan hjälpa oss att öka specificiteten hos nuvarande metoder för att detektera smärta och kan även ligga till grund för att ta fram smärtskalor som fungerar vid situationer där stress eller andra emotionella stadier kan påverka hästens ansiktsmimik som t.ex. vid ridning.

Studien är genomförd vid SLU och är finansierad av plattformen SLU Future One Health och av forskningsrådet Formas.

Text: Johan Lundblad, doktorand vid inst för anatomi, fysiologi och biokemi, SLU

Källa: Lundblad J, Rashid M, Rhodin M, Haubro Andersen P (2021) Effect of transportation and social isolation on facial expressions of healthy horses. PLoS ONE 16(6): e0241532. doi:10.1371/journal.pone.0241532

Länk till studien:

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0241532