Träningseffekter hos häst undersöks i nytt projekt

Forskare vid SLU och Uppsala universitet startar nu en nytt projekt med titeln ”Markörer för bra och dåliga träningseffekter hos häst”. Förhoppningen är att kunna hitta markörer som på ett tidigt stadium kan visa att träningen är på väg att ge negativa (t ex hälta) eller positiva effekter (t ex tävlingsform eller hög mjölksyratröskel).

travhäst-utbildning-wången-häst-cgw

Travhäst i träning på Wången. Foto: Carin Wrange

Studierna baseras på  data som samlades in under det unghästprojekt som genomfördes på Wången för några år sedan. I det nya projektet kommer forskarna att fördjupa analysen och försöka hitta nya markörer (i plasma) för både bra och dålig prestation och hälsa. Analyserna kommer att göras bland annat genom proteomik och metabolomik.

Lisa Johansson är antagen som doktorand vid SLU inom projektet och i handledargruppen ingår Anna Jansson, Sara Ringmark, Eva Skiöldebrand (alla från SLU) samt Jonas Bergquist från Uppsala Universitet.