Torkad lök ingen bra diet för hästar

Det finns vissa belägg för att lök skulle kunna bidra till att reglera blodsockernivån hos djur med risk för höga nivåer.

hästar-som-hälsar-cgw

Genom att blanda in lök i fodret kan hästarna drabbas av blodbrist. Foto: Carin Wrange

Med den utgångspunkten gjorde en finsk forskargrupp, från Natural Resources Institute, en studie om torkad lök även kan påverka blodsockerhalten hos häst. Resultaten redovisades på vetenskapliga konferensen EWEN.

Femton ston ingick i studien. De delades in i tre grupper och utfodrades med inget eller två nivåer av torkad lök tillsammans med torrt hö och kraftfoder. Tre av hästarna ville inte äta upp hela portionen med lökflingor. Övriga hästar både drack och kissade mer under perioden de fick lök i sitt foder. Löken hade ingen signifikant effekt på glukoshalten i blodet, men hästarna som fick lök utvecklade symptom på blodbrist. Forskarna kunde därför inte rekommendera lök i foder till hästar.

 Studie: Dried onion flakes in equine diet

Läs mer om forskningen som presenterades på EWEN, en vetenskaplig konferens om hästfoder.

Text: Carin Wrange, redaktör HästSverige