Snabbt test avslöjar EPO

Ett urintest utvecklat vid Uppsala universitet kan på någon timme ge ett första svar på om en häst är dopad med EPO. Nuvarande test kräver cirka tre dygn innan det ger besked.

Metoden, MAIIA, har utarbetats tillsammans med ett laboratorium i Frankrike och SVA  i Sverige för kontroll av hästar. Ett antal laboratorier anslutna till WADA, World Anti-Doping Agency, utvärderar den svenska metodens prestanda för idrottsmän.

Maria Lönnberg är en av forskarna i Uppsala som varit med och utvecklat MAIIA. Hennes avhandling visade på att MAIIA metoden hade förutsättningar att kunna skilja kroppseget EPO från konstgjort.

Ger fler röda blodkroppar

EPO står för erytropoetin och är ett hormon som produceras i njurarna och stimulerar bildningen av röda blodkroppar.

För cirka 30 år sedan lyckades läkemedelsindustrin framställa rekombinant humant erytropoetin, så kallat rhEPO, för behandling av patienter med blodbrist, som kan förekomma hos människor med bland annat njursvikt eller cancer.

Läkemedlens möjligheter att snabbt öka syreupptagningsförmågan upptäcktes på 1990-talet av idrottare, framför allt inom sporter som cykel och längdskidåkning där det krävs stor uthållighet.

Tyske längdskidåkaren Johan Mühlegg hör till de mest kända fallen genom åren. Han testades positivt för EPO i samband med OS i Salt Lake City 2002.

Bruket av EPO visade sig snart vara en mycket farlig metod att nå sportsliga framgångar. Flera cyklister inom världseliten avled på grund av förtjockat blod genom bruket av EPO.

Även inom hästvärlden har oseriösa utövare använt EPO för att nå framgångar. Det har varit flera fall i USA och 2009 kom det första fallet i Europa då en fransk travhäst testades positivt.

MAIIA-metoden

MAIIA-metoden kan upptäcka låga halter av EPO. Foto: Carin Wrange

Ger radikal ökning av röda blodkroppar

Det har även gjorts forskning för att undersöka hur EPO påverkar hästar. En amerikansk studie visar att mängden röda blodkroppar ökade radikalt (26 procent) när hästar under några veckor behandlades med EPO-preparat – trots att hästarna inte tränades aktivt.

–Att använda EPO utan läkarordination är farligt för såväl människor som djur, säger Maria Lönnberg. När hästar får rhEPO kan deras kroppsegna produktion av röda blodkroppar slås ut samtidigt som läkemedlet försvinner ur kroppen på cirka 8 timmar.

För att kunna upptäcka felaktig användning av EPO krävs att testmetoden för dopning kan skilja kroppseget EPO från det konstgjorda. Skillnaden mellan dessa är nämligen ytterst liten. Men MAIIA- metoden som tagits fram vid Uppsala universitet, och som utvecklats till företaget MAIIA Diagnostics, har förmågan att upptäcka mycket låga halter av EPO och dessutom särskilja det kroppsegna.

Testet kan användas för såväl urinprov som för serum från blod. Forskarna hoppas nu att testmetoden håller den kvalitet och säkerhet som krävs för att kunna bevisa om dopning med EPO har förekommit.

Fotnot: MAIIA står för Membrane Assisted Isoform Immuno Assay

Text: Stiftelsen Hästforskning, 2014-01-31

Läsa mer?

Forskningsprojekt: EPO MAIIA – nytt känsligt och snabbt urintest vid misstänkt dopning av häst med rhEPO inkluderande unik affinitetsmonolitrening av EPO från urin

Ett urintest utvecklat vid Uppsala universitet kan på någon timme ge ett första svar på om en häst är dopad med EPO. Nuvarande test kräver cirka tre dygn innan det ger besked.

Metoden, MAIIA, har utarbetats tillsammans med ett laboratorium i Frankrike och SVA  i Sverige för kontroll av hästar. Ett antal laboratorier anslutna till WADA, World Anti-Doping Agency, utvärderar den svenska metodens prestanda för idrottsmän.

EPO MAIIA projektet har med gott resultat anpassat ett nyutvecklat EPO dopningstest för idrottsmän så att även dopning av hästar kan upptäckas. Dopning av hästar med konstgjort humant EPO (erytropoetin) för att öka deras prestationsförmåga förekommer i tävlingssammanhang och anses vara ett problem speciellt i USA, Australien och Nya Zeeland.

Hormon som bildas naturligt

EPO är ett hormon som bildas naturligt i kroppen både hos människa och häst. Hormonet ökar bildningen av röda blodkroppar i blodet och därmed den syre-transporterande förmågan. Förutom risken att blodet blir alltför trögflytande kan hästen bilda antikroppar mot humant EPO vilka förstör hästens eget EPO och leder till svår blodbrist och även dödsfall.

Det är  viktigt att ha en bra, billig och pålitlig analysmetod för att påvisa förekomst av humant EPO i blodet. Då kan provtagningen öka och risken för upptäckt av dopning blir avskräckande hög. Problemet vid mätning av konstgjort EPO i kroppen är dels att det enbart behövs mycket små mängder för att ge en prestationshöjning och att det försvinner mycket snabbt från kroppen.

Både urin och blodplasma

Efter att reningsmetoden och dopningstestet anpassats för mätning av prover från häst så testades både urin och blodplasma prover från hästar sprutade med EPO preparaten Eprex och Aranesp.

I urinprover kunde förekomst av Eprex och Aranesp urskiljas fram till sista testade dag, tre och åtta dagar efter sista injektion, för respektive preparat. Plasmaprover uppvisade förekomst av Eprex för fyra av de sju dopade hästarna efter 4-5 dygn och Aranesp kunde mätas upp till 8 dygn efter sista injektion.

Proverna analyserades även vid Laboratorie des Courses Hippiques (LCH) med affinitetsreningsmonolit och detektion med masspektrometri (MS). Eprex kunde detekteras med MS upp till 1 dygn för 6 av 7 hästar och Aranesp kunde upptäckas upp till 5 dygn efter sista injektion. Detta kan jämföras med det nuvarande dopningstestet baserat på isoelektrisk fokusering, vilket kunde identifiera förekomst av Eprex och Aranesp upp till 1 dygn respektive 5 dygn efter sista injektion.

Prover kom från Laboratorie des Courses Hippiques (LCH) där åtta hästar sprutades i nacken med EPO preparaten Eprex (0.40 IU/kg kroppsvikt) och Aranesp (0.39 mikrogram/kg) och prov samlades in upp till 19 dagar efter första injektion.

Känslig metod

Reningsmetoden och dopningstestet från MAIIA Diagnostics fungerade mycket bra när det testades på prover från åtta hästar som sprutats med två olika typer av EPO preparat, Eprex och Aranesp.

Resultaten visar att MAIIA metoden är betydligt känsligare att upptäcka rhEPO dopning av häst, jämfört med analys av humant EPO med masspektrometri och det nuvarande dopningstestet baserat på isoelektrisk fokusering.

Text: Stiftelsen Hästforskning, 2014-01-31

Läsa mer?
Forskningsprojekt: EPO MAIIA – nytt känsligt och snabbt urintest vid misstänkt dopning av häst med rhEPO inkluderande unik affinitetsmonolitrening av EPO från urin