Svårt att påskynda återhämtning hos hästar

Hästar som tävlar hårt under flera dagar behöver snabbt kunna få musklerna att återhämta sig. Hur detta bäst kan ske har ett forskningsprojekt om muskelglykogen och travhästars återhämtning efter arbete studerat. Skulle en mixtur av glukos och aminosyran leucin sätta fart på musklerna igen?

Inom humanidrotten vet man att människor som äter eller dricker lättillgängliga kolhydrater före och under träning kan prestera bättre. Kolhydraterna omvandlas bland annat till glukos som tas upp i blodet och lagras i skelettmuskulaturen som glykogen. Glykogen utgör därefter en viktig energikälla som kan nyttjas som muskelns drivmedel efter att det har brutits ner till glukos.

Fler starter per dag krävande

För såväl människor som hästar är det viktigt att efter tävling snabbt fylla på glykogenförråden så att musklerna kan återhämta sig och behålla prestationsförmågan. Det gäller särskilt vid tävlingar som pågår under flera dagar och där det kan vara flera starter under samma dag.

–Ett sådant exempel är Elitloppet för travhästar där individerna går kvallopp och finallopp under samma dag, säger Johan Bröjer, en av flera forskare vid SLU som gjort studien om muskelglykogen.

Tidigare studier har visat att det finns en koppling mellan nedsatt prestationsförmåga hos hästar som har fått genomföra upprepade intensiva arbetspass och låga glykogennivåer i muskulaturen. Studier på människa har också visat att om glykogenkoncentrationen i muskeln är låg, så sker en ökad proteinnedbrytning i muskulaturen, vilket kan bidra till utvecklande av stress och överträning.

hästhuvud_foto_CW

Foto: Carin Wrange

Långsam process hos häst

En optimal återuppbyggnad av glykogen inför träning och tävling är därför av största vikt för hästens prestation och förmåga att tillgodogöra sig träning. Men hur görs det bäst? Jämfört med en människa så är återbildningen av glykogen i musklerna en långsam process hos hästen om tillförseln sker via munnen.

Endast genom att ge glukos direkt i blodet kan man hos häst se en snabbare återuppbyggnad. Insulinkoncentrationen i blodet påverkas hos häst hur upptaget av glukos till muskelcellerna sker.

Tidigare forskning har visat att höga insulinnivåer i blodet kan påskynda återuppbyggnaden av glykogenförråden genom att öka upptaget av glukos till muskelcellen. Frisättningen av insulin styrs främst av mängden glukos i blodet men man vet också att flera aminosyror, som till exempel leucin och arginin, stimulerar frisättningen av insulin.

–Genom att ge en mixtur av glukos och aminosyran leucin till hästar som utfört hårt fysiskt arbete ville vi se om det var möjligt att öka frisättningen av insulin och därmed påskynda återuppbyggnaden av glykogen i muskeln, säger Johan Bröjer.

Blod och muskler provtogs

I forskningsprojektet ingick tolv varmblodiga hästar som alla var i full tävlingskondition. Hästarna fick utföra kontrollerade arbeten i backe med syfte att tömma glykogenförråden i muskulaturen. Efter arbetet fick halva gruppen en mixtur av glukos och leucin och den andra halvan enbart vatten i sitt foder. Blodprover och muskelbiopsier togs både före och efter arbetsproven med olika intervall.

–Vi såg tydligt att hästarna som fick en mixtur av glukos och leucin fick ett högt påslag av insulin, men tyvärr ingen förbättrad återuppbyggnad av glykogen i musklerna. Hästar verkar fungera annorlunda än människor såtillvida att de inte svarar på det ökade insulinpåslaget med en snabbare återuppbyggnad av glykogen.

Träningsupplägget viktigt

Vad bör man då göra med dessa högpresterande hästar? Vilka råd kan forskarna ge tränare till hästar som förväntas prestera på topp flera gånger under kort tid?

-Ett hårt intervallarbete sänker glykogennivåerna med i snitt 40 procent och det tar mellan 48-72 timmar att bygga på dessa igen. Det verkar vara mycket svårt att påskynda denna process med utfodring eller olika fodertillskott vilket gör träningsupplägget än viktigare, säger Katarina Nostell.

-Traditionellt så tränas de flesta travhästar med två hårdare intervallarbeten i veckan med vila eller lättare jobb däremellan. Detta träningsupplägg stödjs nu utav forskningsresultaten. Upplägget är positivt för återuppbyggnaden av glykogen då det ger hästarna tid att återhämta sina glykogenkoncentrationer.