Studie vill fånga upp unga ryttares delaktighet

Är ridsporten en miljö där unga personer känner sig delaktiga i sitt idrottande? Får de utrymme att uttrycka behov och känslor? Eller begränsas de av oskrivna regler som kan vara ett hinder?

Att vara en del av kulturen i stallmiljö skänker både glädje och avkoppling för de flesta. Oftast är hästen en stark drivkraft för att vilja vara i stallet men hur viktig är möjligheten att föra fram sina åsikter?

ridskoleryttare-ung-stall-fotojoannakullbergöhman

Hur upplever unga ryttare möjligheten att vara delaktig i en stallmiljö? Det vill forskare undersöka. Foto: Joanna Kullberg Öhman

I en enkät till ungdomar 15-17 år med anknytning till stallmiljöer vill hippologen Therese Waerner undersöka vilka möjligheter unga upplever att de har, vad gäller delaktighet och att göra sin röst hörd. Hon har tidigare fördjupat sig i pedagogik och presenterade 2015 magisteruppsatsen Ridsportens ledarskap – en utmaning. Enkäten till projektet Unga ryttares rätt till delaktighet – en villkorad rättighet, är ett första steg i en forskningsstudie på GIH i samarbete med SLU.

De frågor som ställs i enkäten handlar bland annat om ”att kunna framföra åsikter”, att ”känna sig som en i gänget” och ”kunna vara den jag är”.

– Att stärka unga ryttares möjligheter till inflytande är viktigt av många skäl. Ett exempel kan vara att unga som känner sig mer delaktiga fortsätter sitt idrottade längre. Rätten till  delaktighet och få göra sin röst hörd utgör essenserna i barnkonventionen och under detta år har den införlivats i svensk lag, säger Therese Waerner.

Förhoppningen är att enkäten kan nå ut så brett som möjligt till ungdomar mellan 15-17 år som på något sätt har anknytning till ridsport och stallmiljöer. Enkäten är öppen från 1 september och två veckor framåt.

-Vi vill nå ut till alla inom ridsporten: tävlingsryttare, privatryttare, ridskoleryttare, medryttare, gymnasieelever som har häst på schemat och de som kanske inte rider kontinuerligt men som befinner sig i stallmiljö. Det finns ju ryttare som kanske rider någon gång i veckan och som inte är engagerade – de är också viktiga! Allas upplevelser av delaktighet spelar roll för projektet, säger Therese Waerner.

Huvudhandledare för studien är Karin Redelius, professor vid GIH, som länge forskat om ungdomars idrottande. Projektet är finansierat av Stiftelsen Hästforskning.

Länk till enkäten Unga ryttares rätt till delaktighet – en villkorad rättighet

För mer information:

Therese Waerner, hippolog vid SLU
Therese.waerner@slu.se
018-672191