Strunta inte i styngflugans ägg på hästen

Styngflugor lever under några veckor på sommaren och är aktiva under torra varma högsommardagar. Honorna deponerar då karaktäristiska gulvita ägg på hästens hårrem, särskilt på frambenen och vid ganascherna.

Undvik att styngflugeäggen utvecklas till larver

För att undvika att äggen utvecklas till larver och ger skador i tungan kan man skrapa loss de gula äggen från hästens päls så fort de dyker upp. Man kan använda en ögonbrynskniv eller liknande, eller en grov, fuktad kökssvamp. Med pälsglansmedel fastnar nya ägg inte lika bra.

hast-med-styngflugelarver-i-munnen

Styngflugelarver i hästens mun kan undvikas om äggen skrapas bort från hästens päls. Foto: Jenny Ennerdal

Så når larven hästens magsäck

Larven, som tas upp via munnen, vandrar i munhåla och tunga innan den slår sig ner i hästens magsäck eller i första delen av tarmen. Där övervintrar den till efterföljande sommar. Eftersom larven inte producerar några ägg kan man inte påvisa styngflugor genom träckprov.

Symtom av styngflugelarver på häst

Hästen får i allmänhet ingen större skada och inga symtom av larverna i magsäcken. När larverna befinner sig i munhålan kan dock hästen tillfälligt visa tecken på obehag, till exempel irritation av betsel eller besvär att äta.

Symtomen upphör vanligtvis efter cirka två veckor när larverna vandrar vidare till magsäck/tarm. Men som sagt, skrapar du bort äggen från pälsen så undviker du vandrande larver i munhålan på din häst.

Källa: SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt)

hast-med-styngflygeagg-pa-benet

Ägg av styngfluga läggs på hästens hus under sommaren. Foto: Gittan Gröndahl/SVA