Stora ytor i ligghall ger bättre vila för hästar

Hur stort behov av sömn och vila har egentligen hästar och spelar det någon roll vilket underlag de sover på?  Forskning vid Ridskolan Strömsholm och Flyinge visar att hästar som hålls i grupp ligger ner längre tid om de erbjuds större ytor i ligghallen än vad som anges i gällande djurskyddsbestämmelser.  

Ligghall_900px

Hästar har, precis som alla andra djur, ett behov av sömn. Foto: Linda Kjellberg

– Det är tydligt att hästar precis som alla andra djur, har ett behov av sömn som måste uppfyllas. En säker och bekväm viloplats att ligga och sova i är en viktig faktor för hästens välfärd. Vi rekommenderar att minimikravet omvärderas och höjs för att säkerställa tillgång på tillräckligt liggutrymme för alla hästar som går i en grupphästhållning , säger Linda Kjellberg, lärare och forskare på Ridskolan Strömsholm.

Hästen kan sova i tre olika ställningar: stående, ligga ner på bröst samt ligga ner på sidan. Det är endast när hästen ligger utsträckt ner på sidan eller på annat sätt vilar huvudet mot marken som hästar kan uppnå djup sömn så kallad REM-sömn. Hästar i box ligger ner i genomsnitt 3 – 5 timmar varje dygn medan hästar i frihet ligger ner 0,5 – 2 timmar. Även hos hästar i lösdrift har liggtider på 1 – 2 timmar noterats.

Studier har visat att hästar ligger ner längre tid om de har tillgång till en större liggyta samt strömedel. Typ av strömedel påverkar också hur de ligger ner, till exempel så ligger de mer på sidan när det finns halm. Även ung ålder, träning och varmt klimat förlänger liggtiden.

Hos hästar som hålls i grupp kan liggtiden även påverkas av faktorer som sociala relationer och konkurrens om utrymmet. Hästar med låg rang har konstaterats ha mindre liggtid än hästar med hög rang. I ligghallar med ätbart strömedel såsom halm har man också sett kortare liggtid, då hästarna även använder ligghallen till mer än att vila i eller söka skydd från sol och insekter.

– Det blir vanligare att inhysa hästar i lösdrift och i grupper. Vi fann det därför viktigt att ta reda på hur tillgänglig liggyta påverkar både liggtiden och användningen av ligghallen, säger Linda Kjellberg.

Hästarnas beteende studerades

I studien utgick forskarna från två aktiva grupphästhållningar (lösdrift med datorstyrd utfodring i ätspiltor) som var placerade på Flyinge respektive Ridskolan Strömsholm. I den ena delstudien studerades hur mycket en grupp på 18 hästar använde ligghallen samt vad fem slumpvis utvalda hästar gjorde i den under två helger. Hästarna hade tillgång till 15 m2 per häst i ligghallen.

I den andra delstudien valde forskarna att jämföra åtta hästars liggtid i box med deras liggtider i ligghallar med olika stora liggytor på 8 och 18 m2 per häst, utifrån att en liggyta på 8 m2 per häst är minimikravet för en stor häst enligt svenskadjurskyddsbestämmelser. Strömedlet i alla ligghallar var halm.

– Vi fann att i den första delstudien så var ligghallen mest använd under natten med en topp på runt kl 02 och minst besökt på morgonen vid kl 09, säger Linda Kjellberg. Ligghallen var dock aldrig tom vid någon av observationerna som genomfördes varje timme och det genomsnittliga antalet var hästar med en variation på 1-11 hästar samtidigt. De fem utvalda hästarna tillbringade i genomsnitt 22 % av dygnet i ligghallen med en variation på 20 – 25 %.

När forskarna  jämförde användningen av ligghallen i den andra delstudien fann de att hästarna bara använde ligghallen 14 % av dygnet när de endast hade tillgång till 8 m2 per häst jämfört med 33 % när ligghallsytan hade ökats till 18 m2. När forskarna  utökade ligghallsytan så gjordes det genom att öppna ytterligare en ligghall som var 100 m2  jämfört med den andra som var 80 m2.

Längre vistelse i större ligghall

– Vid en jämförelse såg vi att hästarna föredrog den större ligghallen. De tillbringade tre gånger mer tid där än i den mindre. Även i denna grupphästhållning var ligghallarna mest besökta nattetid, kl 02 till kl 03 men även sen eftermiddag kl 16, säger Linda Kjellberg.

De fem hästarna som studerades i delstudie 1 fördelade dygnet enligt följande: ligga på bröstet 18 %, ligga på sidan 8 %, vila stående 8 %, vaket stående 45 % samt aktiv 4 % (se figur 1).  Att vara aktiv inkluderade både att röra sig, leka samt äta av halmen.

I den andra delstudien visade det sig att hästarna låg mer både på bröst och på sida då de befann sig i boxarna samt hade tillgång till 18 m2 per häst. De använde också mer tid att äta då ligghallsytan ökade från 8 till 18 m2 per häst.

Alla hästarna var vana vid inhysningssystemet. De hade varit i respektive stall eller lösdrift i minst två månader innan studierna påbörjades. Alla observationer gjordes med hjälp av videoinspelning och innan inspelningarna började i delstudie 2 hade alla hästar en veckas tillvänjning till inhysningen i box samt de olika stora ligghallsytorna.

Forskarnas slutsats är att liggtiden ökar när hästen erbjuds en större ligghallsyta eller en enskild liggyta som i en box, samt att även utnyttjandet av ligghallen ökar när ytan ökar. En rekommendation är därför att minimimåtten omvärderas och höjs för att alla hästar som går i grupphästhållning får tillräckligt liggutrymme.. Detta är framför allt viktigt om man önskar blanda hästar oavsett inbördes social relation och om man har halm i ligghallarna, då hästarna även använder ligghallarna som födoställe.

Statistik_ligghall

Figur 1. Hästarnas dygnsbudget i de olika systemen och olika tillgänglig ligghallsyta. Ligghallsytan på 15 m2 är beräknad från delstudie 1 på Flyinge och de andra från delstudie 2 på Ridskolan Strömsholm. Hästarnas utnyttjande av ligghallen ökar när ligghallsytan ökar. Även deras liggtider ökar när ligghallsytan ökar från 8 till 18 m2/häst.

Källa: Linda Kjellberg huvudlärare Hästkunskap/Forskarstuderande/Miljösamordnare vid Ridskolan Strömsholm 2022-01-25, textbearbetning Carin Wrange

Länkar: