Stora genombrott i forskningen kring tidig diagnos av artros

Nu har forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) forskat fram de biomarkörer i blodet hos häst som gör att man kan diagnostisera osteoartrit* i ett tidigt skede, innan hästen visar hälta. Ett nytt läkemedel mot osteoartrit har även testats på travhästar i en klinisk prövning och håller nu på att utvärderas.

Eva Skiöldebrand (kopia)

Eva Skiöldebrand professor i allmän patologi vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet är en av forskarna i teamet.

Eva Skiöldebrand, professor i allmän patologi vid Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet, har tillsammans med forskarkollegorna Stina Ekman, SLU, Anders Lindahl, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Elisabeth Hansson, Göteborgs Universitet, gjort stora genombrott i forskningen kring tidig diagnos av artros samt behandling av sjukdomen på häst.

– Bland annat har jag och professor Elisabeth Hansson vid Göteborgs Universitet kunnat koppla ihop två ganska långt ifrån varandra startade forskningsprojekt. Tillsammans uppstod en enorm kunskap. I stället för att titta på det som är unikt hos ett organ i ett särskilt djurslag, tittade vi på likheterna mellan djurslag och organ, säger Eva.

Eva och hennes forskarkollegor Stina Ekman, Saritha Adepu och Claudia Lützelschwab, har följt unghästar i professionell träning och från dessa kunnat konstatera att den biokemiska nedbrytningen startar tidigt i karriären. Det betyder inte att alla hästar blir kliniskt halta och utvecklar osteoartrit, men är ett mycket intressant observandum.

– Vi har inte följt galopphästar under träning, men vi vet att de har höga koncentrationer av biomarkören som kommer från det underliggande benet i kotleden när de får avsprängningsfrakturer.

– Med hjälp av biomarkörer kan vi mäta den begynnande inflammationen i leden hos hästarna, vilket är ett stort genombrott.

– Vi har även identifierat några andra biomarkörer som vi tror uppkommer i senare stadier av ledskadan. På sikt vill vi bygga ihop de olika biomarkörerna till en komplex analysmetod, som förutom diagnos kan ge kunskap om skadans prognos.

– Biomarkörerna kan även hjälpa till att mäta effekten av läkemedelsbehandling samt möjliggör att vi kan följa hästen under rehabilitering för att på individnivå kunna bestämma när skadan har läkt av.

Nytt läkemedel på gång

Målet som Eva Skiöldebrand och hennes forskarkollegor har haft, är att kunna använda biomarkörerna för att identifiera sjukdomen tidigt. Tillsammans med Elisabeth Hansson, Göteborgs Universitet, som har stor kunskap om hur olika farmakologiska substanser påverkar inflammationer i hjärnan, har Eva Skiöldebrand kunnat ta fram läkemedel som botar sjukdomen osteoartrit i de tidigare stadierna. Ett läkemedel som läker av cellerna innebär att cellerna minskar sin produktion av inflammatoriska komponenter, vilka annars bryter ned brosk och benvävnaden i leden. De reparerade cellerna i leden kan dessutom börja bilda ny broskvävnad.

Eftersom biomarkörerna är en klyvningsprodukt från ett protein i ledens brosk eller underliggande ben, som uppstår vid en inflammation, så ska biomarkören sjunka om behandlingen fungerar. Läkemedlet, som nu testas i klinisk prövning på häst, återställer de sjuka broskcellerna och gör att de minskar sin produktion av inflammatoriska substanser samt substanser som orsakar smärta.

– Tillsammans har vi kunnat ta fram det nya läkemedlet, som är testat i en dubbelblind klinisk prövning på travhästar på Kungsbacka Hästklinik, med hjälp av klinikchef Kristin Abrahamsson Aurell. Hälften av hästarna har behandlats med kortison och hälften har fått det nya läkemedlet. Målet är att med hjälp av biomarkörerna, identifiera sjukdomen tidigt i sjukdomsstadiet. Därmed kan man sätta in läkemedlet i ett tidigt skede och förhindra att hästen utvecklar kronisk hälta och grav smärta, säger Eva.

Innan en läkemedelsregistrering kan ske krävs en större klinisk prövning samt ytterligare säkerhetsstudier.

Med hjälp av Noréns patentbyrå i Stockholm, har de två biomarkörerna och läkemedelskombinationen patenterats. Nu håller de på att utveckla ett biomarkörstest tillsammans med ett företag i Storbritannien. Om allt går som det ska kommer det att finnas en produkt på marknaden om två-tre år.

– Patentet gäller för alla djurslag inklusive människa och den nya tekniken förväntas i framtiden kunna användas inom flera olika medicinska områden.

Provtester i saliv

Forskarna har gjort ytterligare ett stort forskningsgenombrott genom att kunna mäta biomarkörerna i saliven hos häst.

Saliven avspeglar blodets innehåll av biomarkörer och därmed kan ett flertal sjukdomar identifieras med hjälp av ett salivtest, vilket man har visat på människa.

– I många år har vi kunnat mäta biomarkörerna i ledvätska och blod. Tillsammans med Magnus Karlsten och Moa Lord från Chalmers håller vi på att ta fram ett bett som samlar upp saliven samtidigt som hästen är i arbete.

– Det är en jättestor dörröppnare för oss. Tanken är att man ska kunna självtesta sin häst hemma, i saliven, och få ett snabbt provsvar, förklarar Eva.

Detta är dock inte helt utvecklat än.

Att mäta smärta

Samtidigt pågår nu ett doktorrandprojekt med veterinär Anna Kendall vid SLU och forskare Susanne Nyström från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, för att kunna mäta smärtbiomarkörer i ett blodprov eller salivprov.

– Artos ger upphov till grav smärta i form av hälta. Att i framtiden kunna mäta smärta objektivt med en biomarkör kan göra att hästarna kan provtas kontinuerligt så att man tidigt kan upptäcka smärtfyllda faser i sjukdomen.

* osteoartrit är en kronisk låggradig inflammatorisk ledsjukdom som även kallas artros och ledinflammation.

Text: Anne Adre-Isaksson 2022-03-10