Stiftelsen Hästforskning öppnar för ansökningar

Stiftelsen Hästforskning har de senaste tio åren finansierat omkring 150 miljoner kr till drygt 100 forskningsprojekt om häst. Nu öppnar SHF för fler ansökningar från forskarna. Utlysningen omfattar 12 milj svenska kr och 7 milj norska kr.

longering-halt-häst-klinik

Studier inom hästens rörelsemekanik är ett av många forskningsprojekt som Stiftelsen Hästforskning har finansierat genom åren. Foto: Carin Wrange

Stiftelsen Hästforskning (SHF) finansierar hästforskning i Norge och Sverige med syfte att nå ett ökat värdeskapande för hästen, näringen, människan och samhället. Hästforskningen ska via stiftelsen öka kunskapen och synliggöra hästens roll och position i samhället. Ytterligare perspektiv är att bidra till en ökad hästvälfärd och att hitta nya områden för användning av hästen.

De senaste tio åren (2011-2020) har SHF finansierat drygt 100 forskningsprojekt med motsvarande omkring 150 miljoner kronor. Från januari  2020 har Agria Djurförsäkring valt att förlänga avtalet med Stiftelsen Hästforskning med ett tvåårigt avtal med option på ytterligare två år, vilket innebär ett viktigt bidrag till hästforskningen.

SHF välkomnar nu forskningsansökningar i den årliga öppna utlysningen. Totalt omfattar utlysningen 12 miljoner svenska och 7 miljoner norska kronor. 60 procent av utlysningens medel är avsatt för programområdet veterinärmedicin, husdjursvetenskap och teknikvetenskap och 40 procent är avsatt för programområdet samhällsvetenskap och humaniora. Steg 1 i utlysningen öppnar kl. 12,00 den 2 april 2020 och stänger den 4 juni kl. 14,00. Samverkansprojekt mellan Sverige och Norge uppmuntras, samt samverkan mellan kompetensområden/institutioner och med näringen. Läs mer om utlysningen här.

Stipendium till Årets Hästforskningsprojekt

Sedan 2017 har SHF delat ut pris till Årets Hästforskningsprojekt varje år, vinnarna får bland annat ett resestipendium om 25 000 kr. Lars Roepstorff, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), vann priset Årets Hästforskningsprojekt 2017 för sin forskning om banunderlag. Priset för Årets Hästforskningsprojekt 2018 gick till Siv Hanche Olsen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Karin Hultin Jäderlund (NMBU) och Gittan Gröndahl, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för deras forskningsprojekt Patomorfologi och immunbiologi vid Acquired Equine Polyneuropathy (AEP); en nyckel till etiologin?

Läs mer om hur stipendiaterna har rest.

SHF är medfinansiär av HästSverige

SHF är en av finansiärerna bakom kunskapssajten HästSverige.se. Alla texter på sajten är forskningsbaserade och granskade av experter. Under hösten 2019 lanserade HästSverige den digitala kursen Bli bäst på häst som fokuserar på hästens välfärd. Kursen är helt gratis och indelad i sex avsnitt där du får fördjupa dig inom områden som är viktiga för hästen såsom utfodring, träning, hantering, sjukdomar, skador och mycket mer. Gå den gärna själv och sprid den i dina nätverk!

HästSveriges webbkurs Bli bäst på häst

Projektbank och nya projekt 2020

På SHF:s hemsida hittar du alla projekt som beviljats forskningsmedel av SHF.

Alla projekt i SHF projektbank

Nya projekt som beviljades medel från 2020

För mer information:

Christian Nyrén, verksamhetsledare
+46 70 549 74 15
christian.nyren@lantbruksforskning.se

Mia Adler, vikarierande forskningssekreterare
+46 70 733 16 66
mia.adler@lantbruksforskning.se

 

Källa: Stiftelsen Hästforskning 2020-04-02