Sportmedicin och rehabkurser om häst

Från 2020 kommer SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) erbjuda utbildning i sportmedicin och rehabilitering av häst. Kurserna kommer att handla om näringslära för häst, undersökning av hästens rörelsesystem, ortopedi och neurologi samt behandlingsmetoder. 

Målgruppen är veterinärer och godkända leg. sjukgymnaster/fysioterapeuter, samt sjukgymnaster/fysioterapeuter med målet att söka godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård.

longering-halt-häst-klinik

Longering av häst för analys av rörelse. Foto: Carin Wrange

Målsättningen är att erbjuda deltagarna fördjupning och breddning av sina basteoretiska kunskaper och tillämpad färdighetsträning i funktionsbedömning och behandlingsplanering i sportmedicin och rehabilitering inom yrkesrollen.

Inom utbildningen erbjuds sammanlagt 10 delkurser som totalt omfattar 30 hp, varav 5 kurser har inriktning häst och 5 kurser har inriktning smådjur. Man kan välja att delta enbart i de kurser som har inriktning häst, eller hund och katt. Man kan välja enstaka kurser, men det rekommenderas att inom varje djurslag följa den kronologiska ordningen eftersom varje delkurs förbereder för efterföljande kurser.

Sjukgymnaster/fysioterapeuter med målet att söka godkännande för arbete inom djurens hälso- och sjukvård måste läsa samtliga delkurser.

Inom varje delkurs ges föreläsningar/praktiska övningar på SLUs campus i Uppsala under 3-5 dagar. Kurserna startar i mars 2020 och pågår fram till december 2021.

Läs mer om de olika kurserna:

Uppdragsutbildning i sportmedicin och rehabilitering

Källa: SLU