SLU-forskare söker hingstsperma för studier

Forskare vid SLU genomför just nu studier om fertilitet hos varmblodiga hingstar. För att kunna få tillräckligt stort underlag till forskningsprojektet, som finansieras av Formas, efterlyser de nu spermaprover från hingstägare i Sverige.

Salmonellasmitta

Hur bra är fertiliteten i sperman hos varmblodiga hingstar? Det vill forskare vid SLU undersöka. Foto: Julio Gonzalez

I projektet vid SLU försöker forskarna förutsäga avelshingstars fertilitet och behöver av den anledningen få tag på spermaprover från varmblodshingstar (travare, dressyr- eller hopphingstar). Proverna kommer endast att användas för laboratorieanalyser, och inte för insemination.
Provernas spermiekvalitet kommer att analyseras med cellanalytiska och molekylärgenetiska metoder, och forskarna vill undersöka hur bra dessa metoder förutsäger hingstens fertilitet. För varje prov behövs minst 10 ml av en insemineringsdos.

Proverna kan skickas till SLU i vanliga boxar med kylklampar. SLU står för kostnaderna för skickade prover.

– Från de hingstar vi får prover från skulle vi också behöva fertilitetsdata, det vill säga antal inseminerade ston
och antal dräktiga ston vid säsongens slut, säger Anders Johanisson, ansvarig för studien vid SLU.

För frågor och mer information:
kontakta Anders Johannisson, institutionen för kliniska vetenskaper, SLU
Anders.Johannisson@slu.se
018-672140 (säkrast 9-16).